Bài 2 trang 123 sgk toán 5

Bình chọn:
4 trên 150 phiếu

Viết số đo thích hợp vào ô trống.

Viết số đo thích hợp vào ô trống:

 

Bài giải

Hình hộp chữ nhật (1):

Diện tích mặt đáy: 11 x 10 = 110 cm2

Diện tích xung quanh: ( 11 + 10 ) x 2 x 6 = 252 cm2

Thể tích: 11 x 10 x 6 = 660cm3

Hình hộp chữ nhật (2):

Diện tích mặt đáy: 0,4 x 0,25 = 0,1 m2

Diện tích xung quanh: ( 0,4 + 0,25 ) x 2 x 0,9 = 1,17 m2

Thể tích: 0,4 x 0,25 x 0,9 = 0,09 m3

Hình hộp chữ nhật (3):

Diện tích mặt đáy: \({1 \over 2} \times {1 \over 3} = {1 \over 6}\,\,d{m^2}\)

Diện tích xung quanh: \(\left( {{1 \over 2} + {1 \over 3}} \right) \times 2 \times {2 \over 5} = {2 \over 3}\,\,d{m^2}\)

Thể tích: \({1 \over 2} \times {1 \over 3} \times {2 \over 5} = {1 \over {15}}\,\,d{m^3}\)

 Viết số đo thích hợp vào ô trống

Hình hộp chữ nhật 

(1)

(2)

(3)

Chiều dài

11

0,4

1/2 dm

Chiều rộng

10

0,25

1/3dm

Chiều cao

6

0,9m

2/5dm

Diện tích mặt đáy 

110cm2

0,1m2

1/6dm2

Diện tích xung quanh

252cm2

1,17m2

2/3dm2

Thể tích 

660cm3

0,09m3

1/15dm3


Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan