Bài 2 trang 106 sgk toán 5

Bình chọn:
4.3 trên 489 phiếu

Tính mảnh đất có hình dạng như hình vẽ dưới đây.

Tính mảnh đất có hình dạng như hình vẽ dưới đây, biết

BM = 20,8m                                     

CN = 38m

AM = 24,5m

MN = 37,4m

ND = 25,3m

Bài giải:

Mảnh đất được chia thành một hình thang BMNC là hai hình tam giác ABM và CND.

Hình thang BMNC có đáy lớn là CN, đáy nhỏ là BM, chiều cao MN

Diện tích hình thang BMNC là: (38 + 20,8) x 37,4 : 2 = 1099,56 (m2)

Diện tích hình tam giác ABM là: 24,5 x 20,8 : 2 = 254,8 (m2)

Diện tích hình tam giác CND là: 25,3 x 38 : 2 = 480,7 (m2)

Diện tích của mảnh đất là: 1099,56 + 254,8 + 480,7 = 1835,06  (m2)

Đáp số: 1835,06m2

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan