Bài 2-trang 100- SGK-toán 5

Bình chọn:
4.2 trên 220 phiếu

Tính diện tích hình tròn có đường kính r.

Tính diện tích hình tròn có đường kính d:

a) d = 12cm;             b) d = 7,2dm.                c) d = \frac{4}{5} m

Bài giải

a) Bán kính hình tròn là: 12 : 2 = 6 (cm)

Diện tích hình tròn là: 6 x 6 x 3,14 = 113,04 (cm2)

b) 

 Bán kính hình tròn là: 7,2 : 2 = 3,6 (dm)

Diện tích hình tròn là: 3,6 x 3,6 x 3,14 = 40,6944 (dm2)

c) 

Bán kính hình tròn là: \frac{4}{5} : 2 =  \frac{4}{10} = 0,4 (m)

Diện tích hình tròn là: 0,4 x 0,4 x 3,14 = 0,5024 (m2)

Đáp số: a) 113,04 (cm2); b) 40,6944 (dm2); c) 0,5024 (m2).


Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan