Bài 2 trang 100 (Diện tích hình tròn) SGK Toán 5


Tính diện tích hình tròn có đường kính r.

Đề bài

Tính diện tích hình tròn có đường kính \(d\):

a) \(d = 12cm\) ;

b) \(d = 7,2dm\) ;

c) \(d= \dfrac{4}{5}m\) .

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tính bán kính hình tròn :  \(r = d : 2\). 

- Tính diện tích hình tròn: \(S = r × r × 3,14\).

Lời giải chi tiết

a) Bán kính hình tròn là:

          \(12 : 2 = 6 \;(cm)\)

Diện tích hình tròn là:

           \(6 × 6 × 3,14 = 113,04 \;(cm^2)\)

b) Bán kính hình tròn là:

           \(7,2 : 2 = 3,6 \;(dm)\)

Diện tích hình tròn là:

           \(3,6 × 3,6 × 3,14 = 40,6944 \;(dm^2)\)

c) \( \dfrac{4}{5}m=0,8m\)

Bán kính hình tròn là:

           \(0, 8 : 2 = 0,4 \;(m)\)

Diện tích hình tròn là:

            \(0,4 \times 0,4 \times 3,14 = 0,5024\;\left( {{m^2}} \right)\)

>> Xem đầy đủ lời giải bài 1, 2, 3 trang 100 SGK Toán 5: Tại đây

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 480 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí