Bài 2 trang 180 SGK Toán 5


Trong cùng một năm, mật độ dân số ở Hà Nội là 2627 người/km2

Đề bài

Trong cùng một năm, mật độ dân số ở Hà Nội là 2627 người/km2 (nghĩa là cứ mỗi ki-lô-mét vuông có trung bình 2627 người), mật độ dân số ở Sơn La là 61 người/km2 .

a) Cho biết diện tích của Thủ đô Hà Nội là 921km2, diện tích tỉnh Sơn La là 14 210km2. Hỏi số dân của tỉnh Sơn La bằng bao nhiêu phần trăm số dân của Hà Nội ?

b) Nếu muốn tăng mật độ dân số của Sơn La lên 100 người/km2 thì số dân của tỉnh Sơn La phải tăng thêm bao nhiêu người ?

(Học sinh được sử dụng máy tính bỏ túi khi giải bài tập này).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) - Tính số dân của mỗi địa phương ta lấy mật độ dân số nhân với diện tích của địa phương đó.

- Muốn tìm tỉ số phần trăm của số dân tỉnh Sơn La và số dân của Hà Nội ta tìm thương của của số dân tỉnh Sơn La và số dân của Hà Nội, sau đó nhân thương đó với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm được.

b) - Tính số dân tăng thêm trên một ki-lô-mét vuông.

- Tính số dân phải tăng thêm ta lấy số dân tăng thêm trên một ki-lô-mét vuông nhân với diện tích của tỉnh Sơn La.

Lời giải chi tiết

a) Số dân ở Hà Nội năm đó là:

                2627 × 921 = 2419467 (người)

 Số dân ở Sơn La năm đó là: 

                61 × 14210 = 866810 (người)

Tỉ số phần trăm của số dân ở Sơn La và số dân ở Hà Nội là:

                866810 : 2419467 ≈ 0,3582

                0,3582 = 35,82%.

b) Nếu mật độ dân số của Sơn La là 100 người/km2 thì trung bình mỗi ki-lô-mét vuông sẽ có thêm số người là:

                100 - 61 = 39 (người)

Khi đó số dân ở Sơn La tăng thêm là:

                39 × 14210 = 554190 (người) 

                           Đáp số: a) 35,82%

                                       b) 554190 người.

>> Xem đầy đủ lời giải bài 1, 2, 3 trang 179, 180 SGk Toán 5: Tại đây

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 454 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí