Bài 1 trang 181 SGK Sinh học 11

Bình chọn:
3.5 trên 15 phiếu

Giải bài 1 trang 181 SGK Sinh học 11. Hằng ngày, phụ nữ uống viên thuốc tránh thai (chứa prôgestêrôn hoặc prôgesterôn ơstrôgen ) dư có thể tránh được mang thai, tại sao?

Đề bài

Hằng ngày, phụ nữ uống viên thuốc tránh thai (chứa prôgestêrôn hoặc prôgestêrôn + ơstrôgen) có thể tránh được mang thai, tại sao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào vai trò của các loại hoocmôn

Lời giải chi tiết

Uống thuốc viên tránh thai hằng ngày làm cho nồng độ prôgestêrôn và ơstrôgen nhân tạo trong máu cao, gây ức chế lên tuyến yên và vùng dưới đồi. Vùng dưới đồi giảm tiết GnRH, tuyến yên giảm tiết FSH và LH. Do nồng độ các hoocmôn GnRH, FSH và LH giảm nên trứng không chín và không rụng, giúp tránh được mang thai.

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 11 - Xem ngay

Bài 2 trang 181 SGK Sinh học 11 Bài 2 trang 181 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 trang 181 SGK Sinh học 11. Rối loạn sản xuất hoocmôn FSH, LH và testostêrôn có ảnh hưởng đến quá trình sinh tinh hay không, tại sao?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 181 SGK Sinh học 11 Bài 3 trang 181 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 trang 181 SGK Sinh học 11. Quá trình sản xuất hoocmôn FSH, LH, ơstrôgen và prôgestêrôn bị rối loạn có ảnh hưởng đến quá trình sinh trứng hay không, tại sao?

Xem chi tiết
Nghiên cứu sơ đồ cơ chế điều hòa sinh trứng (hình 42.6) và trả lời các câu hỏi sau Nghiên cứu sơ đồ cơ chế điều hòa sinh trứng (hình 42.6) và trả lời các câu hỏi sau

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 180 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết
Nghiên cứu sơ đồ cơ chế điều hòa sinh tinh (hình 46. 1) và trả lời các câu hỏi sau Nghiên cứu sơ đồ cơ chế điều hòa sinh tinh (hình 46. 1) và trả lời các câu hỏi sau

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 179 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết
Hãy kể tên các tác nhân ngoại cảnh ảnh hưởng đến lông hút và qua đó giải thích sự ảnh hưởng của môi trường đối với quá trình hấp thụ nước và các ion khoáng ở rễ cây Hãy kể tên các tác nhân ngoại cảnh ảnh hưởng đến lông hút và qua đó giải thích sự ảnh hưởng của môi trường đối với quá trình hấp thụ nước và các ion khoáng ở rễ cây

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 9 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 9 SGK Sinh học 11 Bài 3 trang 9 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 trang 9 SGK Sinh học 11 . Giải thích vì sao cây trên cạn bị ngập úng lâu sẽ chết?

Xem chi tiết
Bài 1 trang 9 SGK Sinh học 11 Bài 1 trang 9 SGK Sinh học 11

Giải bài 1 trang 9 SGK Sinh học 11. Rễ thực vật trên cạn có đặc điểm hình thái gì thích nghi với chức năng tìm nguồn nước, hấp thụ nước và ion khoáng?

Xem chi tiết
Hãy nêu vai trò của nước đối với tế bào Hãy nêu vai trò của nước đối với tế bào

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 6 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu