Bài 1 trang 93 sgk toán 5

Bình chọn:
4.3 trên 115 phiếu

Tính diện tích hình thang biết.

Tính diện tích hình thang biết :

a)Độ dài hai đáy lần lượt là 12 cm và 8 cm; chiều cao là 5 cm.

b) Độ dài hai đáy lần lượt là 9,4 m va 6,6m; chiều cao là 10,5 m.

Bài giải:

a) Diện tích hình thang là: \dpi{100} {{(12 + 8)X5} \over 2} = 50c{m^2} 

b)  Diện tích của hình thang là \frac{(9,4+6,6)X10,5}{2} = 84 m2

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan