Bài 1 trang 77 Tiết 45 sgk Toán 5

Bình chọn:
4.6 trên 83 phiếu

, trong đó số học sinh 10 tuổi chiếm 75%, còn lại là học sinh 11 tuổi.

Một lớp học có 32 học sinh, trong đó số học sinh 10 tuổi chiếm 75%, còn lại là học sinh 11 tuổi. Tính số học sinh 11 tuổi của lớp học đó.

Hướng dẫn giải:

Cách 1: Số học sinh 10 tuổi là:

       32 x 75 : 100 = 24 (học sinh)

         Số học sinh 11 tuổi là:

    32 – 24 = 8 (học sinh)

                  Đáp số: 8  học sinh

Cách 2:  So với số học sinh cả lớp thì số học sinh 11 tuổi bằng :

                100% - 75% = 25%

            Số học sinh 11 tuổi là:

               32 x 25 : 100 = 8 (học sinh)

Nói thêm: Cũng có thể viết, chẳng hạ bước tính 32 x 75 : 100 dưới dạng hoặc 32 : 100 x 75

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan