Bài 1 trang 68 Tiết 35 sgk Toán 5

Bình chọn:
4.6 trên 66 phiếu

Tính: a) 5,9 : 2 + 13,06; b) 35,04 : 4 - 6,87;

Bài 1. Tính:

a) \(5,9 : 2 + 13,06\);

b) \(35,04 : 4 - 6,87\);

c) \(167 : 25 : 4\);

d) \(8,76 \times 4 : 8\).

Hướng dẫn giải:

a) \(5,9 : 2 + 13,06\)                      c) \(167 : 25 : 4\)

\(= 2,95 + 13,06\)                          \(= 6,68 : 4\)

\(= 16,01\)                                        \(= 1,67\)

b) \(35,04 : 4 - 6,87\)                      d) \(8,76 \times 4 : 8\)

\(= 8,76 - 6,87\)                               \(= 35,04 : 8\)

\(= 1,89\)                                            \(= 4,38\)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan