Bài 1 trang 66 sgk Toán 5

Bình chọn:
4.7 trên 33 phiếu

Tính nhẩm: a) 43,2 : 10; 0,65:10; 432,9: 100

Bài 1. Tính nhẩm:

a) \(43,2 : 10\)                 \(0,65:10\)              

   \(432,9: 100\)               \(13,96: 1000\)

b) \(23,7 :10\)                  \(2,07 : 10\)            

    \(2,23 : 100\)               \(999,8 : 1000\)

Hướng dẫn giải:

a) \(43,2 : 10=4,32\)               \(0,65:10=0,065\)

    \(432,9: 100=4,329\)          \(13,96: 1000=0,01396\)

b) \(23,7 :10=2,37\)          \(2,07 : 10=0,207\)            

    \(2,23 : 100=0,0223\)         \(999,8 : 1000=0,9998\)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan