Bài 1 trang 61 SGK Toán 5

Bình chọn:
4.7 trên 90 phiếu

Giải bài 1 trang 61 SGK Toán 5. a) Tính rồi so sánh giá trị của (a x b ) x c và a x (b x c)

Đề bài

a) Tính rồi so sánh giá trị của \((a \times b ) \times c\) và \(a \times (b \times c)\)

a

b

c

\((a \times b ) \)\(\times c\)

\(a \times \)\((b \times c)\)

2,5

3,1

0,6

 

 

1,6

4

2,5

 

 

4,8

2,5

1,3

 

 

b) Tính: 

\(9,65 \times 0,4 \times 2,5 \)                      \(7,38 \times 1,25 \times 80\)

\(0,25\times 40 \times 9,84\)                       \(34,3 \times 5 \times 0,4\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Biểu thức có chứa dấu ngoặc thì ta tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

b) Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân số thập phân để tính.

Lời giải chi tiết

a)

\(\eqalign{
& \left( {2,5 \times 3,1} \right) \times 0,6\cr& = 7,75 \times 0,6 = 4,65 \cr
& 2,5 \times \left( {3,1 \times 0,6} \right) \cr&= 2,5 \times 1,86 = 4,65 \cr
& \left( {1,6 \times 4} \right) \times 2,5 \cr&= 6,4 \times 2,5 = 16 \cr
& 1,6 \times \left( {4 \times 2,5} \right) \cr&= 1,6 \times 10 = 16 \cr
& \left( {4,8 \times 2,5} \right) \times 1,3 \cr&= 12 \times 1,3 = 15,6 \cr
& 4,8 \times \left( {2,5 \times 1,3} \right) \cr&= 4,8 \times 3,25 = 15,6 \cr} \)

Giá trị của \((a \times b ) \times c\) và \(a \times (b \times c)\) luôn luôn bằng nhau:

               \((a \times b ) \times c =a \times (b \times c)\)

b) \(9,65 \times 0,4 \times 2,5 \) 

   \(= 9,65 \times ( 0,4 \times 2,5) \)     

   \(= 9,65 \times 1 \)                               

   \(= 9,65  \)

+) \(7,38 \times 1,25 \times 80\)

\( = 7,38\times(1,25 \times80)\)

\(= 7,38 \times 100\)

\(= 738\)

+) \(0,25\times 40 \times 9,84\)

\( = 10 \times 9,84   \) 

 \(= 98,4\)

+) \(34,3 \times 5 \times 0,4\)

\(  = 34,3 \times 2\)

\(  = 68,6\)

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan