Bài 1 trang 61 (Luyện tập) SGK Toán 5

Bình chọn:
4 trên 198 phiếu

Giải Bài 1 trang 61 (Luyện tập) SGK Toán 5. a) Tính rồi so sánh giá trị của (a x b ) x c và a x (b x c)

Đề bài

a) Tính rồi so sánh giá trị của \((a \times b ) \times c\) và \(a \times (b \times c)\)

a

b

c

\((a \times b ) \)\(\times c\)

\(a \times \)\((b \times c)\)

2,5

3,1

0,6

 

 

1,6

4

2,5

 

 

4,8

2,5

1,3

 

 

b) Tính: 

\(9,65 \times 0,4 \times 2,5 \)

\(7,38 \times 1,25 \times 80\)

\(0,25\times 40 \times 9,84\)

\(34,3 \times 5 \times 0,4\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Biểu thức có chứa dấu ngoặc thì ta tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

b) Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân số thập phân để tính.

Lời giải chi tiết

a)

\(\eqalign{
& \left( {2,5 \times 3,1} \right) \times 0,6\cr& = 7,75 \times 0,6 = 4,65 \cr
& 2,5 \times \left( {3,1 \times 0,6} \right) \cr&= 2,5 \times 1,86 = 4,65 \cr
& \left( {1,6 \times 4} \right) \times 2,5 \cr&= 6,4 \times 2,5 = 16 \cr
& 1,6 \times \left( {4 \times 2,5} \right) \cr&= 1,6 \times 10 = 16 \cr
& \left( {4,8 \times 2,5} \right) \times 1,3 \cr&= 12 \times 1,3 = 15,6 \cr
& 4,8 \times \left( {2,5 \times 1,3} \right) \cr&= 4,8 \times 3,25 = 15,6 \cr} \)

Giá trị của \((a \times b ) \times c\) và \(a \times (b \times c)\) luôn luôn bằng nhau:

\((a \times b ) \times c =a \times (b \times c)\)

b) \(9,65 \times 0,4 \times 2,5 \) 

   \(= 9,65 \times ( 0,4 \times 2,5) \)     

   \(= 9,65 \times 1 \)                               

   \(= 9,65  \)

+) \(7,38 \times 1,25 \times 80\)

\( = 7,38\times(1,25 \times80)\)

\(= 7,38 \times 100\)

\(= 738\)

+) \(0,25\times 40 \times 9,84\)

\( = 10 \times 9,84   \) 

 \(= 98,4\)

+) \(34,3 \times 5 \times 0,4\)

\(  = 34,3 \times 2\)

\(  = 68,6\)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 5 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 61 SGK Toán 5

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu