Bài 1 trang 47 (luyện tập chung) sgk Toán 5

Bình chọn:
4.4 trên 55 phiếu

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

Bài 1. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 

a) \(42m 34cm = ...m\);

b) \(56m 29cm= ...dm\);

c) \(6m 2cm = ...m\);

d) \(4352m = ....km\).

Hướng dẫn giải:

a) \(42m 34cm =42{{34} \over {100}}= 42,34m\)

b) \(56m 29cm=560{{29} \over {10}}= 562,9dm\)

c) \(6m 2cm =6{2 \over {100}}=6,02 m\)

d) \(4352m =4000m+352m=4km+352m=4{{352} \over {1000}}km=4,352km\)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan