Bài 1 trang 47 (Luyện tập chung) SGK Toán 5

Bình chọn:
4.4 trên 88 phiếu

Giải Bài 1 trang 47 (Luyện tập chung) SGK Toán 5. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm.

Đề bài

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 

a) \(42m \;34cm = ...m\);

b) \(56m \;29cm= ...dm\);

c) \(6m\; 2cm = ...m\);

d) \(4352m = ....km\).

Lời giải chi tiết

a) \(42m\;34cm = 42\dfrac{{34}}{{100}}m = 42,34m\)

b) \(56m \;29cm=560dm + 20cm +9cm \)

\(=560dm + 2dm +9cm \)

\( =562dm +9cm\)

\( = 562\dfrac{9}{{10}}dm = 562,9dm\);

c) \(6m\;2cm = 6\dfrac{2}{{100}}dm = 6,02m\);

d) \(4352m =4000m+352m\)

\( = 4km + 352m = 4\dfrac{{352}}{{1000}}km\)\( = 4,352km\).

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 5 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập chung trang 47 SGK Toán 5

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu