Bài 1 trang 43 (luyện tập) sgk Toán 5

Bình chọn:
4.2 trên 9 phiếu

Điền dấu >, <, =. 84,2....84,19

Điền dấu >, <, =

84,2....84,19

6,843...6,85

47,5....47,50

90,6.....89,6

Hướng dẫn giải:

84,2 > 84,19

6,843 < 6,85

47,5 = 47,50

90,6 > 89,6

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan