Bài 1 trang 176 SGK Toán 5

Bình chọn:
3.7 trên 220 phiếu

Giải bài 1 trang 176 SGK Toán 5. Tính

Đề bài

Tính 

a) \(1{5 \over 7} \times {3 \over 4}\) ;                                             b) \({{10} \over {11}}:1{1 \over 3}\) ;

c) \(3,57 \times 4,1 + 2,43 \times 4,1\) ;               d) \(3,42 : 0,57 \times 8,4 - 6,8\).

Lời giải chi tiết

a) \(1{5 \over 7} \times {3 \over 4} = {{12} \over 7} \times {3 \over 4} ={{12 \times 3} \over {7 \times 4}}\)\(= {{4 \times 3 \times 3} \over {7 \times 4}}= {9 \over 7}\);

b) \({{10} \over {11}}:1{1 \over 3} = {{10} \over {11}}:{4 \over 3} = {{10} \over {11}} \times {3 \over 4} ={{10 \times 3} \over {11 \times 4}}\)\(= {{5  \times 2 \times 3} \over {11 \times 2 \times 2}}= {{15} \over {22}}\);

c) \(3,57 \times 4,1 + 2,43  \times 4,1\)    

    \(= (3,57 + 2,43)  \times 4,1 \)     

    \(= 6  \times 4,1 \)              

    \(= 24,6 \)

d) \(3,42 : 0,57  \times 8,4 - 6,8\)

    \(= 6  \times 8,4 - 6, 8\)

    \(=  50,4 - 6,8\)

    \(=  43,6\)

Loigiaihay.com

 

     

         

Đã có lời giải Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan