Bài 1 trang 176 sgk toán 5 tiết 170 luyện tập chung

Bình chọn:
4.2 trên 377 phiếu

Tính: a) 683 x 35;

Tính:

a) 683 x 35;

1954 x 425 ;

2438 x 306 ;

b)  x  ;

 x 55 ;

 :   ;

c) 36,66 : 7,8 ;

15,7 : 6,28 ;

27,63 : 0,45 ;

d) 16 giờ 15 phút : 5 ;

14 phút 36 giây : 12.

Bài giải:

a) 

 683 x 35 = 23905

1954 x 425 = 830450

2438 x 306 = 746028

b)   x  =  =  =  = 

 x 55 =  =  =  = 

 :   =  x  =  =  = 

 

d) 


Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan