Bài 1 trang 151 sgk toán 5

Bình chọn:
3.9 trên 248 phiếu

Viết các số sau dưới dạng phân số thập phân.

Viết các số sau dưới dạng phân số thập phân:

a) 0,3 ;       0,72 ;            1,5 ;         9,347.

b) \(\frac{1}{2}\) ;         \(\frac{2}{5}\) ;                \(\frac{3}{4}\) ;           \(\frac{6}{25}\)

Bài giải: 

a) 0,3 = \(\frac{3}{10}\);       0,72 = \(\frac{72}{100}\)  ;         1,5 = \(\frac{15}{10}\) ;           9,347 = \(\frac{9347}{1000}\) .

b) \(\frac{1}{2}\) = \(\frac{15}{10}\) ;          \(\frac{2}{5}\) = \(\frac{4}{10}\)   ;            \(\frac{3}{4}\) = \(\frac{75}{100}\) ;           \(\frac{6}{25}\) = \(\frac{24}{100}\).          

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan