Bài 1 trang 15 SGK Toán 5

Bình chọn:
4 trên 42 phiếu

Giải bài 1 trang 15 SGK Toán 5. Chuyển các phân số sau thành phân số thập phân:

Đề bài

Chuyển các phân số sau thành phân số thập phân:

a) \( \frac{14}{70}\) ;           b) \( \frac{11}{25}\) ;           c) \( \frac{75}{300}\) ;          d) \( \frac{23}{500}\) .

Lời giải chi tiết

a) \( \frac{14}{70}\) \( =\frac{14:7}{70:7}=\frac{2}{10}\) ;

b) \( \frac{11}{25}\) \( =\frac{11 \times 4}{25 \times 4}=\frac{44}{100}\) ;

c) \( \frac{75}{300}\) \( =\frac{75:3}{300:3}=\frac{25}{100}\) ;

d) \( \frac{23}{500}\) \( =\frac{23 \times 2}{500 \times 2}=\frac{46}{1000}\) .

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan