Bài 1 trang 14 sgk toán 5

Bình chọn:
4.2 trên 43 phiếu

Bài 1. Chuyển các hỗn số sau thành phân số

Bài 1. Chuyển các hỗn số sau thành phân số:

\( 2\frac{3}{5}\) ; \( 5\frac{4}{9}\) ; \( 9\frac{3}{8}\) ; \( 12\frac{7}{10}\) .

Bài làm:

\( 2\frac{3}{5}\) \( =\frac{13}{5}\) ;                            \( 5\frac{4}{9}\) \( =\frac{49}{9}\) ;

\( 9\frac{3}{8}\) \( =\frac{75}{8}\) ;                           \( 12\frac{7}{10}\) \( =\frac{127}{10}\) .      

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan