Bài 1 trang 13 sgk toán 5

Bình chọn:
4.5 trên 19 phiếu

Bài 1. Chuyển các hỗn số sau thành phân số:

Bài 1. Chuyển các hỗn số sau thành phân số:

$$2{1 \over 3};4{2 \over 5};3{1 \over 4};9{5 \over 7};10{3 \over {10}}$$

Bài làm:

\(2{1 \over 3} = {7 \over 3}\) ;                     \(4{2 \over 5} = {{22} \over 5}\) ;                  \(3{1 \over 4} = {{13} \over 4}\) ;

\(9{5 \over 7} = {{68} \over 7}\);                    \(10{3 \over {10}} = {{103} \over {10}}\) .

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan