Bài 1 trang 116 sgk toán 5

Bình chọn:
4 trên 114 phiếu

Viết vào ô trống (theo mẫu).

Viết vào ô trống (theo mẫu):

Bài giải:

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan