Bài 1 trang 11 SGK Toán 5

Bình chọn:
4.3 trên 81 phiếu

Giải bài 1 trang 11 SGK Toán 5. Tính: 3/10 x 4/9.

Đề bài

Tính:

a) \( \frac{3}{10}\) x \( \frac{4}{9}\) ;       b) \( \frac{6}{5}:\frac{3}{7}\) ;           c) \( \frac{3}{4}\) x \( \frac{2}{5}\) ;          d) \( \frac{5}{8}:\frac{1}{2}\) .

e) 4 x \( \frac{3}{8}\) ;          f) 3 : \( \frac{1}{2}\) ;               g)  \( \frac{1}{2}\) : 3.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Muốn nhân hai phân số ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.

b) Muốn chia hai phân số cho một phân số ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.

Lời giải chi tiết

a) \( \frac{3}{10}\) x \( \frac{4}{9}\) \( =\frac{3 \times 4}{10 \times 9}= \frac{3 \times 2 \times 2}{5 \times 2 \times 3 \times 3}  = \frac{2}{5 \times 3}=\frac{2}{15}\) ;

b) \( \frac{6}{5}:\frac{3}{7}\) \( =\frac{6}{5}\times \frac{7}{3}=\frac{2 \times 7}{5}=\frac{14}{5}\) ;

c) \( \frac{3}{4} \times \frac{2}{5}=\frac{3 \times 2}{4 \times 5}=\frac{6}{20}=\frac{3}{10}\) ;

d) \( \frac{5}{8}:\frac{1}{2}\) \( =\frac{5}{8} \times \frac{2}{1}=\frac{5 \times 2}{8 \times 1}=\frac{10}{8}=\frac{5}{4}\) ;

e) 4 x \( \frac{3}{8}\) \( =\frac{4}{1} \times \frac{3}{8}=\frac{4 \times 3}{1 \times 8}=\frac{12}{8}=\frac{3}{2}\) ;

f) 3 : \( \frac{1}{2}\) \( =\frac{3}{1}:\frac{1}{2}=\frac{3}{1} \times \frac{2}{1}=\frac{6}{1}=6\) ;

g) \( \frac{1}{2}\) : 3 = \( \frac{1}{2}:\frac{3}{1}=\frac{1}{2} \times \frac{1}{3}=\frac{1}{6}\) .

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 5 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu