Bài 1 trang 10 sgk toán 5

Bình chọn:
4.8 trên 22 phiếu

Bài 1. Tính: 6/7 + 5/8, 3/5 - 3/8, 1/4 + 5/6, 4/9 - 1/6.

Bài 1. Tính:

a) \( \frac{6}{7}+\frac{5}{8}\) ;     b) \( \frac{3}{5}-\frac{3}{8}\) ;       c) \( \frac{1}{4}+\frac{5}{6}\);        d) \( \frac{4}{9}-\frac{1}{6}\) .

Bài giải:

a) \( \frac{6}{7}+\frac{5}{8}\) \( =\frac{48}{56}+\frac{35}{56}=\frac{83}{56}\) ;

b) \( \frac{3}{5}-\frac{3}{8}\) \( =\frac{24}{40}-\frac{15}{40}=\frac{9}{40}\) ;

c) \( \frac{1}{4}+\frac{5}{6}\) \( =\frac{6}{24}+\frac{20}{24}=\frac{26}{24}=\frac{13}{12}\) ;

d) \( \frac{4}{9}-\frac{1}{6}\) \( =\frac{24}{54}-\frac{9}{54}=\frac{15}{54}=\frac{5}{18}\)

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan