Bài 1, 2 trang 32 SGK Toán 5

Bình chọn:
4.3 trên 159 phiếu

Giải bài 1, 2 trang 32 SGK Toán 5. Bài 2: Tìm x.

Đề bài

1. a) 1 gấp bao nhiêu lần \( \frac{1}{10}\) ?

b) \( \frac{1}{10}\) gấp bao nhiêu lần \( \frac{1}{100}\) ?

c) \( \frac{1}{100}\) gấp bao nhiêu lần \( \frac{1}{1000}\) ?

2. Tìm \(x\):

a) \(x +  \frac{2}{5}\) = \( \frac{1}{2}\) ;                      b) \(x - \frac{2}{5}\) = \( \frac{2}{7}\) ;

c) \(x\times\frac{3}{4}\) = \( \frac{9}{20}\) ;                     d) \(x :  \frac{1}{7}\) = 14.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1. Muốn biết số thứ nhất gấp số thứ hai bao nhiêu lần ta lấy số thứ nhất chia cho số thứ hai.

2.  Xác định vị trí và vai trò của x trong phép tính rồi áp dụng các quy tắc đã học ở lớp 3 để giải bài toán tìm x.

Lời giải chi tiết

1. a) Ta có : \( 1:  \frac{1}{10} =10 \) nên \(1\) gấp \(10\) lần \( \frac{1}{10}\) ;

b) Ta có : \( \frac{1}{10}: \frac{1}{100} =10 \) nên \( \frac{1}{10}\) gấp \(10\) lần \( \frac{1}{100}\) ;

c) \( \frac{1}{100}: \frac{1}{1000} =10 \) nên \( \frac{1}{100}\) gấp \(10\) lần \( \frac{1}{1000}\) ;

2. a) \(x +  \frac{2}{5}\) = \( \frac{1}{2}\)                b) \(x -  \frac{2}{5}\) = \( \frac{2}{7}\)

    \(x = \frac{1}{2}\) - \( \frac{2}{5}\)                         \(x = \frac{2}{7}\) + \( \frac{2}{5}\)

    \(x ={5 \over {10}} - {4 \over {10}}\)                    \(x={{10} \over {35}} + {{14} \over {35}}\)

    \(x=  \frac{1}{10}\)                              \(x =  \frac{24}{35}\)

c) \(x \times  \frac{3}{4}\) = \( \frac{9}{20}\)              d) \(x :\frac{1}{7}= 14\)

    \(x =  \frac{9}{20}\) : \( \frac{3}{4}\)                  \(x = 14 \times\frac{1}{7}\) 

   \(x = {9 \over {20}} \times {4 \over 3}\)                 \(x = {{14 \times 1} \over 7} = {{7 \times 2} \over 7}\)

   \(x = {{9 \times 4} \over {20 \times 3}} \)                     \(x = 2\).                  

   \(x =\frac{3}{5}\)                                   

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 5 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập chung trang 32 SGK Toán 5

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu