Bài 1, 2 trang 32 SGK Toán 5

Bình chọn:
4.4 trên 151 phiếu

Giải bài 1, 2 trang 32 SGK Toán 5. Bài 2: Tìm x.

Đề bài

1. a) 1 gấp bao nhiêu lần \( \frac{1}{10}\) ?

b) \( \frac{1}{10}\) gấp bao nhiêu lần \( \frac{1}{100}\) ?

c) \( \frac{1}{100}\) gấp bao nhiêu lần \( \frac{1}{1000}\) ?

2. Tìm \(x\):

a) \(x +  \frac{2}{5}\) = \( \frac{1}{2}\) ;                      b) \(x - \frac{2}{5}\) = \( \frac{2}{7}\) ;

c) \(x\times\frac{3}{4}\) = \( \frac{9}{20}\) ;                     d) \(x :  \frac{1}{7}\) = 14.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1. Muốn biết số thứ nhất gấp số thứ hai bao nhiêu lần ta lấy số thứ nhất chia cho số thứ hai.

2.  Xác định vị trí và vai trò của x trong phép tính rồi áp dụng các quy tắc đã học ở lớp 3 để giải bài toán tìm x.

Lời giải chi tiết

1. a) Ta có : \( 1:  \frac{1}{10} =10 \) nên \(1\) gấp \(10\) lần \( \frac{1}{10}\) ;

b) Ta có : \( \frac{1}{10}: \frac{1}{100} =10 \) nên \( \frac{1}{10}\) gấp \(10\) lần \( \frac{1}{100}\) ;

c) \( \frac{1}{100}: \frac{1}{1000} =10 \) nên \( \frac{1}{100}\) gấp \(10\) lần \( \frac{1}{1000}\) ;

2. a) \(x +  \frac{2}{5}\) = \( \frac{1}{2}\)                b) \(x -  \frac{2}{5}\) = \( \frac{2}{7}\)

    \(x = \frac{1}{2}\) - \( \frac{2}{5}\)                         \(x = \frac{2}{7}\) + \( \frac{2}{5}\)

    \(x ={5 \over {10}} - {4 \over {10}}\)                    \(x={{10} \over {35}} + {{14} \over {35}}\)

    \(x=  \frac{1}{10}\)                              \(x =  \frac{24}{35}\)

c) \(x \times  \frac{3}{4}\) = \( \frac{9}{20}\)              d) \(x :\frac{1}{7}= 14\)

    \(x =  \frac{9}{20}\) : \( \frac{3}{4}\)                  \(x = 14 \times\frac{1}{7}\) 

   \(x = {9 \over {20}} \times {4 \over 3}\)                 \(x = {{14 \times 1} \over 7} = {{7 \times 2} \over 7}\)

   \(x = {{9 \times 4} \over {20 \times 3}} \)                     \(x = 2\).                  

   \(x =\frac{3}{5}\)                                   

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan