Bài 1, 2 trang 31(Luyện tập chung trang 31) SGK Toán 5

Bình chọn:
4.4 trên 278 phiếu

Giải Bài 1, 2 trang 31(Luyện tập chung trang 31) SGK Toán 5. Bài 1: Để lát nền một căn phòng hình chữ nhật, người ta dùng loại gạch men hình vuông có cạnh 30cm.

Đề bài

1. Để lát nền một căn phòng hình chữ nhật, người ta dùng loại gạch men hình vuông có cạnh \(30cm\). Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kín nền căn phòng đó, biết rằng căn phòng có chiều rộng \(6m\), chiều dài \(9m\) ? (Diện tích phần mạch vữa không đáng kể)

2.  Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiểu dài \(80m\), chiều rộng bằng \( \dfrac{1}{2}\) chiều dài.

a) Tính diện tích thửa ruộng đó.

b) Biết rằng, cứ \(100m^2\) thu hoạch được \(50kg\) thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc ?

Lời giải chi tiết

1. Diện tích nền căn phòng là :

       \(9 \times 6 = 54 (m^2)\) hay \(5400dm^2\)

\(30cm = 3dm\)

Diện tích một viên gạch là :

        \(3 \times 3 = 9 (dm^2)\)

Số viên gạch cần dùng là :

        \(5400 : 9 = 600\) (viên)

                          Đáp số: \(600\) viên gạch.

2. a) Do chiều rộng bằng \( \dfrac{1}{2}\) chiều dài nên số đo chiều rộng là :

         \(80 : 2 = 40 (m)\)

Diện tích thửa ruộng là :

         \(80 \times 40 = 3200 (m^2)\)

b) \(3200m^2\) gấp \(100m^2\) số lần là :

          \(3200 : 100 = 32\) (lần)

Theo đề bài cứ \(100m^2\) thu hoạch được \(50kg\) thóc nên trên cả thửa ruộng đó thu thu hoạch được số thóc là :

          \(50 \times 32 = 1600 (kg)\)

Đổi:  \( 1600kg = 16\) tạ

                        Đáp số: a) \(3200m^2\)

                                    b) \(16\) tạ thóc.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 5 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập chung trang 31 SGK Toán 5

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu