Bài 1, 2 trang 31 sgk toán 5

Bình chọn:
4.9 trên 153 phiếu

Bài 1. Để lát nền một căn phòng hình chữ nhật, người ta dùng loại gạch men hình vuông có cạnh 30cm. Bài 2. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiểu dài 80m

Bài 1. Để lát nền một căn phòng hình chữ nhật, người ta dùng loại gạch men hình vuông có cạnh \(30cm\). Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kín nền căn phòng đó, biết rằng căn phòng có chiều rộng \(6m\), chiều dài \(9m\) ? (Diện tích phần mạch vữa không đáng kể)

Giải

Diện tích nền căn phòng là :

\(9 \times 6 = 54 (m^2)\) hay \(5400dm^2\)

\(30cm = 3dm\)

Diện tích một viên gạch là :

\(3 \times 3 = 9 (dm^2)\)

Số viên gạch cần dùng là :

\(5400 : 9 = 600\) (viên)

Đáp số: \(600\) viên gạch.

Bài 2. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiểu dài \(80m\), chiều rộng bằng \( \frac{1}{2}\) chiều dài.

a) Tính diện tích thửa ruộng đó.

b) Biết rằng, cứ \(100m^2\) thu hoạch được \(50kg\) thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc ?

Giải

a) Do chiều rộng bằng \( \frac{1}{2}\) chiều dài nên số đo chiều rộng là :

\(80 : 2 = 40 (m)\)

Diện tích thửa ruộng là :

\(80 \times 40 = 3200 (m^2)\)

b) \(3200m^2\) so với \(100m^2\) thì gấp :

\(3200 : 100 = 32\) (lần)

Theo đề bài cứ \(100m^2\) thu hoạch được \(50kg\) thóc nên số thóc thu hoạch được là :

\(50 \times 32 = 1600 (kg)\) hay \(16\) tạ

Đáp số: a) \(3200m^2\)

            b) \(16\) tạ thóc.

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan