Bài 1, 2 trang 31 SGK Toán 5

Bình chọn:
4.5 trên 199 phiếu

Giải bài 1, 2 trang 31 SGK Toán 5. Bài 1: Viết các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn.

Đề bài

1. Viết các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

a) \( \frac{32}{35};\frac{18}{35};\frac{31}{35};\frac{28}{35}\)                b) \( \frac{2}{3};\frac{3}{4};\frac{5}{6};\frac{1}{12}\)

2. Tính:

a) \( \frac{3}{4}+\frac{2}{3}+\frac{5}{12}\) ;        b) \( \frac{7}{8}-\frac{7}{16}-\frac{11}{32}\);          

c) \( \frac{3}{5}\times\frac{2}{7}\times\frac{5}{6}\) ;        d) \( \frac{15}{16}:\frac{3}{8}\times\frac{3}{4}\)

Lời giải chi tiết

1. a) Ta có: \( \frac{18}{35}<\frac{28}{35}<\frac{31}{35}<\frac{32}{35}\).

Vậy các phấn số viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: \( \frac{18}{35};\, \frac{28}{35};\, \frac{31}{35};\, \frac{32}{35}\)

b) Quy đồng mẫu số (MSC = 12):

\( \frac{2}{3}=\frac{8}{12}\) ;     \( \frac{3}{4}=\frac{9}{12}\) ;       \( \frac{5}{6}=\frac{10}{12}\) ;    Giữ nguyên \( \frac{1}{12}\)

Ta có: \( \frac{1}{12}<\frac{2}{3}<\frac{3}{4}<\frac{5}{6}\) .

Vậy các phấn số viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: \( \frac{1}{12};\, \frac{2}{3};\, \frac{3}{4};\, \frac{5}{6}\) .

2.  a) \( \frac{3}{4}+\frac{2}{3}+\frac{5}{12}={9 \over {12}} + {8 \over {12}} + {5 \over {12}} \)

\(= {{22} \over {12}} = {{11 \times 2} \over {6 \times 2}} = {{11} \over 6}\);

b) \( \frac{7}{8}-\frac{7}{16}-\frac{11}{32}={{28} \over {32}} - {{14} \over {32}} - {{11} \over {32}} = {3 \over {32}}\);

c) \( \frac{3}{5}\times\frac{2}{7}\times \frac{5}{6}\) \( =\frac{3\times2\times5}{5\times7\times6}=\frac{3\times2\times5}{5\times7\times2\times 3}=\frac{1}{7}\) ;

 d) \( \frac{15}{16}:\frac{3}{8}\times\frac{3}{4}\) \( =\frac{15}{16}\times\frac{8}{3}\times\frac{3}{4} = {{15 \times 8 \times 3} \over {16 \times 3 \times 4}} \)

     \(= {{15 \times 8 \times 3} \over {2 \times 8 \times 3 \times 4}} = {{15} \over 8}\).

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan