Bài 1, 2 trang 30 SGK Toán 5

Bình chọn:
4.4 trên 123 phiếu

Giải bài 1, 2 trang 30 SGK Toán 5. Bài 1: Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông.

Đề bài

1. Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông :

a) 5ha;       2km2

b) 400dm2;      1500dm2;      70 000cm2

c) 26m17dm2;        90m2 5dm2;        35dm2.

2. Điền dấu < ; > hoặc = vào chỗ trống:

a) 2m2 9dm2... 29dm2             

    790ha  ... 79km2                         

b) 8dm2 5cm2... 810cm2

    4cm2 5mm2  ...  \( 4\dfrac{5}{100}\) cm2

Lời giải chi tiết

1.

a) \(5ha = 50000{m^2}\);        \(2k{m^2} = 2000000{m^2}\)

b) \(400d{m^2} = 4{m^2}\);          \(1500d{m^2} = 15{m^2}\);         \(70000c{m^2} = 7{m^2}\)  

c)  \(26{m^{2}}17d{m^2} = 26\dfrac{{17}}{{100}}\,{m^2}\)  

     \(90{m^2}5d{m^2} = 90\dfrac{5}{{100}}{m^2}\) 

     \(35d{m^2} = \dfrac{{35}}{{100}}{m^2}\)

2.  

a) 

\(\begin{gathered}
2{m^2}9d{m^2} = 209d{m^2} \hfill \\
209d{m^2}\, > 29d{m^2} \hfill \\
\text{Do đó: }\,2{m^2}9d{m^2}\, > 29d{m^2} \hfill \\
\end{gathered} \)

\(\begin{gathered}
79k{m^2} = 7900ha \hfill \\
790ha < 7900ha \hfill \\
\text{Do đó: }790ha < 79k{m^2} \hfill \\
\end{gathered} \)

b)

\(\begin{gathered}
8d{m^2}5c{m^2} = 805c{m^2} \hfill \\
805c{m^2} < 810c{m^2} \hfill \\
\text{Do đó }\,8d{m^2}5c{m^2} < 810c{m^2} \hfill \\
\end{gathered} \)

\(\begin{gathered}
4c{m^2}5m{m^2} = 405m{m^2} \hfill \\
4\frac{5}{{100}}c{m^2} = 405m{m^2} \hfill \\
\text{Do đó: }4c{m^2}5m{m^2} = 4\frac{5}{{100}}c{m^2} \hfill \\
\end{gathered} \)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 5 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 30 SGK Toán 5

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu