Bài 1, 2 trang 30 SGK Toán 5

Bình chọn:
4.7 trên 80 phiếu

Giải bài 1, 2 trang 30 SGK Toán 5. Bài 1: Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông.

Đề bài

1. Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông :

a)            5ha;       2km2

b)            400dm2;      1500dm2;      70 000cm2

c)            26m17dm2;        90m2 5dm2;        35dm2.

2. Điền dấu < ; > hoặc = vào chỗ trống:

a) 2m2 9dm2... 29dm2             b) 8dm2 5cm2... 810cm2

790ha  ... 79km2                         4cm2 5mm2  ...  \( 4\frac{5}{100}\) cm2

Lời giải chi tiết

1. a) 5ha = 50 000m2;        2km2 = 2 000 000m2

b) 400dm2 = 4m2;          1500dm2 = 15m2;         70 000cm2 = 7m2  

c)  26m17dm =  \( 26\frac{17}{100}\) m2  

     90m2 5dm2  =  \( 90\frac{5}{100}\) m

     35dm2 = \( \frac{35}{100}\) m

2.  a) 2m2 9dm> 29dm2             b) 8dm2 5cm< 810cm2

          209dm2                                      805cm2  

    790ha  < 79km2                         4cm2 5mm2  =  \( 4\frac{5}{100}\)  cm2

                  7900hm2                         405mm2         405mm2  

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan