Bài 1, 2 trang 30 sgk toán 5

Bình chọn:
4.9 trên 70 phiếu

1. Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông. Bài 2. Điền dấu < ; > hoặc = vào chỗ trống

1. Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông :

a)            5ha; 2km2

b)            400dm2;          1500dm2;        70 000cm2

c)            26m17dm2;    90m2 5dm2;  35dm2.

Giải

a)             5ha = 50 000m2;        2km2 = 2 000 000m2

b)             400dm2 = 4m2;          1500dm2 = 15m2;         70 000cm = 7m2   

c)             26m17dm =  \( 26\frac{17}{100}\) m2  

               90m2 5dm2  =  \( 90\frac{5}{100}\) m

               35dm2 = \( \frac{35}{100}\) m

Bài 2. Điền dấu < ; > hoặc = vào chỗ trống

a) 2m2 9dm2... 29dm2             b) 8dm2 5cm2... 810cm2

790ha  ...         79km2                4cm2 5mm2  ...  \( 4\frac{5}{100}\) cm2

Giải

a) 2m2 9dm> 29dm2             b) 8dm2 5cm< 810cm2

790ha  < 79km2                         4cm2 5mm2  =  \( 4\frac{5}{100}\)  cm2

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan