Bài 1, 2, 3 trang 179, 180 SGK Toán 5

Bình chọn:
4 trên 173 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 179, 180 SGK Toán 5. Phần 1: Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D .

Đề bài

Phần 1: Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp án, kết quả tính,...). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

1. Một ô tô đi được 60km với vận tốc 60km/giờ, tiếp đó ô tô đi được 60km với vận tốc 30km/giờ. Như vậy, thời gian ô tô đã đi cả hai đoạn đường là:

A. 1,5 giờ.                        B. 2 giờ.

C. 3 giờ                            D. 4 giờ.

2. Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước ghi trên hình vẽ. Cần đổ vào bể bao nhiêu lít nước để nửa bể có nước ?

A. 48l                               B. 70l

C. 96l                               D. 140l

3. Cùng một lúc, Vừ đi ngựa với vận tốc 11 km/giờ, Lềnh đi bộ với vận tốc 5km/giờ và đi cùng chiều với Vừ. Biết rằng khi bắt đầu đi Lềnh cách Vừ một quãng đường 8km (xem hình vẽ). Hỏi sau bao nhiêu phút Vừ đuổi kịp Lềnh ?

A.45 phút                                       B. 80 phút

C. 60 phút                                      D. 96 phút

Lời giải chi tiết

1. Đoạn đường thứ nhất ô tô đi hết số thời gian là: 

                  60 : 60 = 1 (giờ)

Đoạn đường thứ hai ô tô đi hết số thời gian là: 

                  60 : 30 = 2 (giờ)

Thời gian ô tô đã đi cả hai đoạn đường là :

                 1 + 2 = 3 (giờ)

Chọn đáp án C.

2. Thể tích bể cá là: 

     60 x 40  x 40 = 96000 (cm3)

96000cm3 = 96dm3 = 96 lít

Thể tích của nửa bể cá là

    96 : 2 = 48 (lít).

Vậy cần đổ vào bể 48l nước.

Chọn đáp án A.

3. Mỗi giờ Vừ tiến gần Lềnh được số ki-lô-mét là:

                 11 - 5 = 6 (km)

Thời gian đi để Vừ đuổi kịp Lềnh là :

                 8 : 6 = \(1\frac{1}{3}\) (giờ) 

                 \(1\frac{1}{3}\) giờ = 80 phút

Chọn đáp án B.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 5 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập chung trang 179, 180 SGK Toán 5

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu