Bài 1, 2, 3 phần 1 trang 179 sgk toán 5

Bình chọn:
4 trên 173 phiếu

Phần 1: Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D .

Phần 1: Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp án, kết quả tính,...). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

1. Một ô tô đi được 60km với vận tốc 60km/giờ, tiếp đó ô tô đi được 60km với vận tốc 30km/giờ. Như vậy, thời gian ô tô đã đi cả hai đoạn đường là:

A. 1,5 giờ.                        B. 2 giờ.

C. 3 giờ                            D. 4 giờ.

2. Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước ghi trên hình vẽ. Cần đổ vào bể bao nhiêu lít nước để nửa bể có nước ?

A. 48l                               B. 70l

C. 96l                               D. 140l

3.Cùng một lúc, Vừ đi ngựa với vận tốc 11 km/giờ, Lềnh đi bộ với vận tốc 5km/giờ và đi cùng chiều với Vừ. Biết rằng khi bắt đầu đi Lềnh cách Vừ một quãng đường 8km (xem hình vẽ). Hỏi sau bao nhiêu phút Vừ đuổi kịp Lềnh ?

A.45 phút                                       B. 80 phút

C. 60 phút                                      D. 96 phút

Bài giải:

Bài 1: Khoanh vào chữ C (vì đoạn đường thứ nhất ô tô đi hết 1 giờ, đoạn đường thứ hai ô tô đi hết 2 giờ nên tổng số thời gian ô tô đã đi đoạn đường là 3 giờ).

Bài 2. Khoanh vào chữ A (Vì thể tích bể cá là 60 x 40 = 96000 (cm3) hay 96dm3 ; thể tích của nửa bể cá là 96 : 2 = 48 (dm3). Vậy cần đổ vào bể 48l nước).

Bài 3. Khoanh vào chữ B (Vì cứ mỗi giờ Vừ tiến gần Lềnh được 11 - 5 = 6 (km); thời gian Vừ đuổi kịp Lềnh là : 8 : 6 = \(1\frac{1}{3}\) (giờ) hay 80 phút).

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan