Bài 1, 2, 3 trang 178 SGK Toán 5

Bình chọn:
4.4 trên 141 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 178 SGK Toán 5. Phần 1: Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D.

Đề bài

Phần 1: Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp án, kết quả tính,...). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

1. \(0,8\% = \) ?

A. \(\frac{8}{10}\)                          B. \(\frac{8}{100}\)

C. \(\frac{8}{1000}\)                      D. \(\frac{8}{10000}\)

2. Biết 95% của một số là 475, vậy \(\frac{1}{5}\) của số đó là:

A. 19                            B.95

C. 100                          D. 500

3. Người ta xếp các hình lập phương nhỏ thành các khối. Trong các khối dưới đây, khối nào có chứa nhiều hình lập phương nhất ?

Lời giải chi tiết

1. Ta có:   \(0,8\% = \frac{0,8}{100}\)  = \(\frac{8}{1000}\).

Chọn đáp án C.     

2. Số đó là: 475 x 100 : 9 = 500.

 \(\frac{1}{5}\) của 500 là: 500 : 5 x 1 = 100.

Chọn đáp án C.

3. Khối A có 24 hình lập phương, khối B có 22 hình lập phương; khối C có 24 hình lập phương; khối D có 28 hình lập phương.

Vậy khối D có chứa nhiều hình lập phương nhất.

Chọn đáp án D.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 5 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập chung trang 178, 179 SGK Toán 5

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu