Xã hội phong kiến ở Trung Quốc đã được hình thành như thế nào ?

Bình chọn:
4.7 trên 23 phiếu

Xã hội phong kiến ở Trung Quốc đã được hình thành như thế nào ?

Xã hội phong kiến ở Trung Quốc đã được hình thành như thế nào ?

Gợi ý:

Cần tập trung làm rõ chế độ phong kiến Trung Quốc ra đời sớm so với các quốc gia khác trên thế giới (khoảng thế kỉ III TCN), tồn tại kéo dài đến đầu thế kỉ XX. 

Đã có lời giải Sách bài tập - Lịch sử lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan