Sự hình thành xã hội phong kiến ở Trung Quốc


Tóm tắt mục 1. Sự hình thành xã hội phong kiến ở Trung Quốc. Ở phía bắc Trung Quốc có một vùng đồng bằng hết sức rộng lớn,

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 1

1. Sự hình thành xã hội phong kiến ở Trung Quốc

* Biến đổi về sản xuất:

- Công cụ bằng sắt ra đời =>  mở rộng diện tích gieo trồng => Năng xuất lao động tăng.

* Biến đổi về xã hội:

- Một số quan lại và nông dân giàu chiếm nhiều ruộng đất, có quyền lực => giai cấp địa chủ.

- Nông dân bị mất ruộng => nghèo túng => nhận ruộng của địa chủ để cày cấy, gọi là nông dân lĩnh canh hay những tá điền. Khi nhận ruộng, nông dân phải nộp một phần hoa lợi cho địa chủ, gọi là địa tô.

=> Như vậy, xã hội phong kiến Trung Quốc đã được hình thành dần dần từ thế kỉ III TCN (thời Tần) và được xác lập vào thời Hán.

ND chính

Sự hình thành xã hội phong kiến ở Trung Quốc: những biến đổi về sản xuất và xã hội.

Sơ đồ tư duy Trung Quốc thời phong kiến 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 74 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí