Sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường


Tóm tắt mục 3. Sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 3

3. Sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường

- Đối nội:

+ Cử quan lại đến các địa phương cai trị.

+ Mở khoa thi tuyển chọn quan lại.

+ Cắt giảm tô thuế.

+ Thực hiện chế độ quân điền.

- Đối ngoại:

+ Tiến hành chiến tranh xâm lược mở rộng lãnh thổ.

+ Củng cố chế độ đô hộ ở An Nam.

- Tác động:

+ Sản xuất nông nghiệp phát triển.

+ Xã hội đạt đến sự phồn thịnh.

+ Thời Đường Trung Quốc trở thành quốc gia cường thịnh nhất châu Á.

Bản đồ con đường tơ lụa nổi tiếng thời Đường

ND chính

Sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường: những chính sách đối nội, đối ngoại và tác động.

Sơ đồ tư duy Trung Quốc thời phong kiến

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 68 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sử lớp 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.