Trung Quốc thời Tống - Nguyên


Tóm tắt mục 4. Trung Quốc thời Tống - Nguyên. Sau thời Đường, Trung Quốc lại lâm vào tình trạng chia cắt trong hơn nửa thế kỉ.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục a

a) Thời Tống:

- Trung Quốc được thống nhất lại nhưng không còn phát triển mạnh mẽ như trước nữa. 

- Để ổn định đời sống nhân dân, các vua nhà Tống đã thi hành nhiều chính sách nhằm xoá bỏ (hoặc miễn giảm) các thứ thuế và sưu dịch nặng nề của thời trước, mở mang các công trình thuỷ lợi ở miền Giang Nam, khuyến khích phát triển một số ngành thủ công nghiệp như khai mỏ, luyện kim, dệt tơ lụa, rèn đúc vũ khí, ...

- Có nhiều phát minh quan trọng như la bàn, thuốc súng, nghề in, ...

Vị trí địa lý Trung Quốc thời Tống

Mục b

b) Thời Nguyên:

- Cuối Tống, Trung Quốc suy yếu, vua Mông Cổ Hốt Tất Liệt xâm chiếm, thành lập nhà Nguyên.

- Các vua chúa người Mông Cổ thi hành nhiều biện pháp phân biệt đối xử giữa các dân tộc: người Mông Cổ có địa vị cao nhất, hưởng mọi đặc quyền; còn người Hán thì ở địa vị thấp kém và bị cấm đoán đủ thứ như cấm mang vũ khí, cấm luyện tập võ nghệ, thậm chí cấm không được ra đường và họp chợ ban đêm...

=> Vì vậy, nhân dân Trung Quốc đã nhiều lần nổi dậy khởi nghĩa, chống lại ách thống trị của nhà Nguyên.

ND chính

Tình hình Trung Quốc thời Tống - Nguyên

Sơ đồ tư duy Trung Quốc thời phong kiến


Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 64 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.