Trả lời câu hỏi mục 1 trang 96 SGK Lịch sử và Địa Lí 6 Chân trời sáng tạo


Hãy cho biết những việc làm của Khúc Thừa Dụ và Khúc Hạo để xây dựng nền tự chủ cho dân tộc.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Việc nhà Đường công nhân chức Tiết độ sứ cho Khúc Thừa Dụ thể hiện điều gì?

Phương pháp giải:

Dựa vào thông tin trong bài học

Lời giải chi tiết:

Việc nhà Đường công nhận chức Tiết độ sứ cho Khúc Thừa Dụ thể hiện:

+ Nhà Đường phải buộc thừa nhận người Việt có quyền cai quản đất nước của mình.

+ Chế độ đô hộ của phong kiến phương Bắc đối với nước ta chấm dứt về danh nghĩa.

Câu 2

Hãy cho biết những việc làm của Khúc Thừa Dụ và Khúc Hạo để xây dựng nền tự chủ cho dân tộc.

Phương pháp giải:

Đọc tư liệu 

Lời giải chi tiết:

- Những việc làm của Khúc Thừa Dụ và Khúc Hạo để xây dựng nền tự chủ cho dân tộc:

+ Chủ trương:" Chính sự cốt chuộng khoan dung, giản dị, nhân dân đều được yên vui".

+ Tổ chức lại các đơn vị hành chính.

+ Bãi bỏ chính sách bốc lột của quan lại đô hộ.

+ Chiêu mộ thêm binh lính.

+ Chỉnh lại mức thuế, đặt quan lại mới phụ trách việc thu thuế.

=>Đặt nền móng cho việc xây dựng chính quyền tự chủ của một nhà nước độc lập với phương Bắc.

Câu 3

Dựa vào lược đồ 19.2 kết hợp với thông tin trong bài học, em hãy trình bày những điểm chính về diễn biến và kết quả chống quân Nam Hán do Dương Đình Nghệ lãnh đạo.

Phương pháp giải:

Dựa vào thông tin trong bài học

Lời giải chi tiết:

Việc nhà Đường công nhận chức Tiết độ sứ cho Khúc Thừa Dụ thể hiện:

+ Nhà Đường phải buộc thừa nhận người Việt có quyền cai quản đất nước của mình.

+ Chế độ đô hộ của phong kiến phương Bắc đối với nước ta chấm dứt về danh nghĩa.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 19. Bước ngoặt lịch sử