Trả lời câu hỏi mục 1 trang 128 SGK Địa lí 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Dựa vào hình 6.1 và thông tin trong bài, em hãy:

- Xác định:

 + Cực Bắc, cực Nam và trục của Trái Đất.

+ Hướng tự quay quanh trục của Trái Đất.

- Cho biết thời gian Trái Đất quay một vòng quanh trục.

Hình 6.1. Hướng tự quay của Trái Đất

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 6.1 và đọc thông tin trong SGK để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết

- Trục Trái Đất nghiêng một góc 66033' trên mặt phẳng quỹ đạo.

- Hướng tự quay quanh trục của Trái Đất: từ tây sang đông (ngược chiều kim đồng hồ).

- Thời gian Trái Đất quay một vòng quanh trục là 24 giờ (một ngày đêm).


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu