Soạn giải bài 2 phần luyện tập và vận dụng trang 70 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Nêu một ví dụ cho thấy sự sáng tạo của cư dân Đông Nam Á khi tiếp thu văn hóa Ấn Độ

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc tư liệu kết hợp với hiểu biết của bản thân.

Lời giải chi tiết

Ví dụ:

 Chữ Phạn được du nhập trở thành chữ viết chính nhiều vương quốc buổi đồng thành lập và người Đông Nam Á đã cải biên sáng tạo thành chữ viết riêng như chữ Chăm cổ, chữ Khơ-me cổ, chữ Mã lai cổ.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu