Project trang 47 Unit 10 SGK tiếng Anh 7 mới

Bình chọn:
3.7 trên 70 phiếu

Viết những khẩu hiệu đơn giản trong nhóm về cách bảo vệ môi trường. Chúng có thể được kết hợp với tranh.

1. Look at the slogans. How are they used? Why are they important?

(Nhìn vào những khẩu hiệu. Chúng được sử dụng như thế nào? Tại sao chúng quan trọng?)

- Going out? Turn it off! 

- Save energy today for a safer tomorrow!

It is used to remind people save energy.

Tạm dịch:

- Đi ra ngoài? Tắt nó!

- Tiết kiệm năng lượng hôm nay cho một ngày mai an toàn hơn!

Nó được sử dụng để nhắc nhở mọi người tiết kiệm năng lượng.

2. Write simple slogans in groups about how to save energy. They may be accompanied by pictures.

(Viết những khấu hiệu đơn giản trong nhóm về cách bảo vệ môi trường. Chúng có thể được kết hợp với tranh)

Tạm dịch:

- Tắt ti vi khi bạn không xem.

- Tắm vòi sen thay vì tắm bồn.

- Đừng để cửa tủ lạnh mở.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan: - Unit 10: Sources of energy - Những nguồn năng lượng

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.