Tiếng Anh 7 Unit 8 Skills 2


1. Work in pairs. Discuss the following question. 2. Mark and Hoa are talking about the film Naughty Twins. Listen to their conversation. Who stars in the film? 3. Listen to the conversation again. Choose the best answer to each question below. 4. Make notes about one of your favourite films. 5. Write a paragraph of about 70 words about your favourite film, using the information in 4.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Listening

1. Work in pairs. Discuss the following question.

(Làm việc theo cặp. Thảo luận câu hỏi sau.)

What do you like / dislike about a comedy?

(Bạn thích / không thích điều gì ở một bộ phim hài?)


Lời giải chi tiết:

I like watching comedy. Because comedies are a perfect source of relaxation and enjoyment. All comedies give me an opportunity to look at humor in life and laugh at it. It's that laughter a joke or funny scene can bring, that helps a person get through their life.

(Tôi thích xem phim hài. Bởi vì phim hài là một nguồn thư giãn và thưởng thức hoàn hảo. Tất cả các bộ phim hài đều cho tôi cơ hội để nhìn vào sự hài hước trong cuộc sống và cười vì những điều đó. Đó là tiếng cười mà một trò đùa hoặc một cảnh hài hước có thể mang lại, giúp một người vượt qua cuộc sống của họ.)

Bài 2

2. Mark and Hoa are talking about the film Naughty Twins. Listen to their conversation. Who stars in the film? 

(Mark và Hoa đang nói về bộ phim Naughty Twins. Lắng nghe cuộc trò chuyện của họ. Ai đóng vai chính trong phim?)


Bài 3

 3. Listen to the conversation again. Choose the best answer to each question below.

 (Nghe lại đoạn hội thoại. Chọn câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi dưới đây.)

1. Naughty Twins is a __________.

A. comedy

B. science fiction film

C. horror film 

2. The main characters are _________.

A. old classmates

B. twin brothers

C. twin sisters 

3. Where do the twins meet each other for the first time?

A. At a summer camp.

B. At a summer school.

C. At a hospital. 

4. People say Naughty Twins is a film that ________.

A. young people should see

B. young people shouldn't see

C. is shocking 


Bài 4

Writing

4. Make notes about one of your favourite films.

(Ghi chú về một trong những bộ phim yêu thích của bạn.)

Name of the film: _______

Type of film: _______ 

Its main actor(s) / actress(es) or director: _______

A short summary of the film: _______

Other features of the film (the acting, music, etc.): __________

Reviews about the film: _______


Lời giải chi tiết:

Name of the film : Annabelle

(Tên phim: Annabelle)

Type of film: horror 

(Thể loại phim: kinh dị)

Its main actor(s) / actress(es) or director  Annabelle as a porcelain doll, director John R. Leonetti 

(Các) nam / nữ diễn viên chính hoặc đạo diễn :Annabelle là con búp bê sứ, đạo diễn John R. Leonetti)

A short summary of the film : 

A husband and a wife have been happily married and expecting a child. Mia (the wife) has to stay at home until the baby is born. Then, one night, when her husband came home from work, he brought home a present for his  wife, which is a doll named Annabelle. Little do they know, the doll has been haunted and is now a sinister presence lurking around their home.

(Tóm tắt ngắn về bộ phim: Một người chồng và một người vợ đã kết hôn hạnh phúc và mong đợi một đứa con. Mia (người vợ) phải ở nhà cho đến khi đứa trẻ được sinh ra. Sau đó, vào một đêm, khi chồng cô đi làm về, anh mang về nhà một món quà cho vợ, đó là một con búp bê tên là Annabelle. Họ ít biết rằng, con búp bê đã bị ám và bây giờ là một sự hiện diện nham hiểm ẩn nấp xung quanh nhà của họ.)

Other features of the film (the acting, music, etc.) : brilliant acting, thrilling tone 

(Các đặc điểm khác của phim (diễn xuất, âm nhạc, v.v.): diễn xuất tuyệt vời, nhịp điệu lôi cuốn)

Reviews about the film : scary and intriguing 

(Nhận xét, đánh giá về bộ phim: đáng sợ và hấp dẫn)


Bài 5

5. Write a paragraph of about 70 words about your favourite film, using the information in 4.

(Viết một đoạn văn khoảng 70 từ về bộ phim yêu thích của bạn, sử dụng thông tin trong bài tập 4.)


Lời giải chi tiết:

My favourite film is Annabelle, a horror film directed by John R. Leonetti. It tells a story about a husband and a wife who have been happily married and expecting a child. Mia (the wife) has to stay at home until the baby is born. Then, one night, when her husband came home from work, he brought home a present for his wife, which is a doll named Annabelle. Little do they know, the doll has been haunted and is now a sinister presence lurking around their home. In general, the film is a great success due to its brilliant acting and thrilling tone. Many people say that the film is so scary and intriguing and a must-see for anyone who loves horror films.

(Bộ phim yêu thích của mình là Annabelle, một bộ phim kinh dị của đạo diễn John R. Leonetti. Nó kể câu chuyện về một người chồng và một người vợ đã kết hôn hạnh phúc và đang mong chờ một đứa con. Mia (người vợ) phải ở nhà cho đến khi đứa bé được sinh ra. Sau đó, vào một đêm, khi chồng cô đi làm về, anh mang về nhà một món quà cho vợ, đó là một con búp bê tên là Annabelle. Họ ít biết rằng, con búp bê đã bị ma ám và bây giờ là một sự hiện diện nham hiểm ẩn nấp xung quanh nhà của họ. Nhìn chung, bộ phim thành công rực rỡ nhờ diễn xuất xuất sắc và giai điệu ly kỳ. Nhiều người nói rằng bộ phim quá đáng sợ và hấp dẫn và là một bộ phim không thể bỏ qua đối với những ai yêu thích thể loại phim kinh dị.)

 Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Looking back

  1. Match the types of film in column A with their descriptions in column B. 2. Give an example for every film type in the box. 3. Choose the correct answer A, B, or C to complete each sentence. 4. Match the sentences or sentence halves in columns A and B.

 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Project
 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Skills 1

  1. Work in pairs. Discuss the following questions. 2. Read the film review of Harry Potter and the Sorcerer's Stone on Mark's blog. Match the words with their meanings.3. Read Mark's blog again and answer the questions. 4. Look at the table. Work in pairs. Ask and answer questions about the film Kungfu Boy. 5. Work in groups. Take turns to talk about the film Kungfu Boy.

 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Communication
 • Tiếng Anh 7 Unit 8 A Closer Look 2

  1. Combine the two sentences, using although / though. 2. Complete the sentences, using although/ though or however. 3. Use your own ideas to complete the following sentences. Then compare your sentences with a partner's. 4. Choose the correct answer A, B, or C to complete each sentence. 5. GAME Chain story

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.