Tiếng Anh 7 Unit 12 Looking back


1. Look at the pictures and write the correct words or phrases to complete the sentences. 2. Choose the best answer A, B, or C to complete each sentence. 3. Complete the sentences with a/an or the. 4. Underline and correct the article mistakes in the sentences below.

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 7 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Vocabulary

1. Look at the pictures and write the correct words or phrases to complete the sentences.

(Nhìn vào các bức tranh và viết các từ hoặc cụm từ chính xác để hoàn thành câu.)

1. Both England and New Zealand are ______countries.

2. A great attraction of Scotland is the _____.

3. People can go sightseeing by taking a ____.

4. Most Maori men have ____on their arms.

5. California is famous for its long sunny _____.

Lời giải chi tiết:

1. island

2. ancient castle

3. boat ride

4. tattoos

5. coastline

1. island (n) đảo

Both England and New Zealand are island countries.

(Cả Anh và New Zealand đều là các quốc đảo.)

2. ancient castle (n) lâu đài cổ kính

A great attraction of Scotland is the ancient castle.

(Một điểm thu hút lớn của Scotland là lâu đài cổ kính.)

3. boat ride (n) đi du thuyền

People can go sightseeing by taking a boat ride.

(Mọi người có thể tham quan bằng cách đi thuyền.)

4. tattoos(n) hình xăm

Most Maori men have tattoos on their arms.

(Hầu hết đàn ông Maori đều có hình xăm trên cánh tay.)

5. coastlines (n) đường bờ biển

California is famous for its long sunny coastlines.

(California nổi tiếng với những đường bờ biển dài đầy nắng.)

Bài 2

2. Choose the best answer A, B, or C to complete each sentence.

(Chọn câu trả lời đúng nhất A, B hoặc C để hoàn thành mỗi câu.)

1. What do you call the people from Canada?

- ______.

A. Canadians

B. Canadian

C. Canada people

2. Scotland, with its _____landscapes, attracts millions of visitors every year.

A. warm

B. amazing

C. local

3. - What is a _____of London?

- The red telephone box.

A capital 

B. symbol

C. landscape

4. Niagara Falls is a great ______on the border of the USA and Canada.

A forest 

B. river

C. attraction

5. Aborigines are the ______people of Australia

A native 

B. historical

C. foreign

Lời giải chi tiết:

1. Bạn gọi những người đến từ Canada là gì?

- ______.

A. Canadians (n) những người Canada (số nhiều)

B. Canadian (n) người Canada (số ít)

C sai ngữ pháp

Chọn A 

2. Scotland, với _____ cảnh quan, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm.

A. ấm áp

B. tuyệt vời

C. địa phương

=> amazing landscape: cảnh quan tươi đẹp

Chọn B

3. - _____ của London là gì?

- Hộp điện thoại màu đỏ.

A. thủ đô

B. biểu tượng

C. cảnh quan

Chọn B

4. Thác Niagara là một ______ tuyệt vời ở biên giới của Hoa Kỳ và Canada.

A. khu rừng

B. sông

C. điểm thu hút du lịch

Chọn C

5. Thổ dân là ______ người của Úc

A. người bản địa

B. thuộc lịch sử

C. nước ngoài

Native people: người bản địa

Chọn A

Bài 3

Grammar

3. Complete the sentences with a/an or the.

(Hoàn thành các câu với a / an hoặc the.)

1. Auckland is _______biggest city on _____North Island of New Zealand.

2. _______castle is _________strong building with thick and high walls.

3. Surrounding _____UK is _________Atlantic Ocean.

4. Hawaii is ________state of_______USA.

5. _________attraction is _________interesting place for visitors.

Phương pháp giải:

 Mạo từ a/ an/ the

Lời giải chi tiết:

1. Auckland is the biggest city on the North Island of New Zealand.

(Auckland là thành phố lớn nhất trên Đảo Bắc của New Zealand.)

Giải thích: dùng “the” trước cấu trúc so sánh và trước tên một số địa danh

2. A castle is a strong building with thick and high walls.

(Lâu đài là một công trình kiên cố với những bức tường dày và cao.)

Giải thích: dùng “a” trước danh từ số ít bắt đầu bằng phụ âm và được nhắc đến lần đầu

3. Surrounding the UK is the Atlantic Ocean.

(Bao quanh Vương quốc Anh là Đại Tây Dương.)

Giải thích: dùng “the” trước tên một số đất nước chứa chữ “Kingdom”; trước tên sông, hồ, đại dương

4. Hawaii is a state of the USA.

(Hawaii là một tiểu bang của Hoa Kỳ.)

Giải thích: 

- dùng “a” trước danh từ số ít bắt đầu bằng phụ âm và được nhắc đến lần đầu

- dùng “the” trước tên một số đất nước gồm nhiều tiểu bang tạo thành

5. An attraction is an interesting place for visitors.

(Một điểm tham quan là một nơi thú vị cho du khách.)

Giải thích: dùng “an” trước danh từ số ít bắt đầu bằng nguyên âm và được nhắc đến lần đầu.

Bài 4

4. Underline and correct the article mistakes in the sentences below.

(Gạch chân và sửa lỗi bài viết trong các câu dưới đây.)

1. Ottawa is a capital of Canada.

2. He's the Englishman. He lives in Oxford.

3. When people travel, they use an map to find their way round. 

4. Can you see a Big Ben from where you are standing?

5. Canadians love ice hockey, the winter sport.

Phương pháp giải:

 Mạo từ a/ an/ the

Lời giải chi tiết:

1. Ottawa is a capital of Canada.

Sửa: a-> the

Giải thích: dùng “the” trước danh từ mang tính duy nhất

Ottawa is the capital of Canada

(Ottawa là thủ đô của Canada.)

2. He's the Englishman. He lives in Oxford.

Sửa: the -> an

Giải thích: dùng “an” trước danh từ chỉ quốc tịch số ít bắt đầu bằng nguyên âm

He's an Englishman. He lives in Oxford.

(Anh ấy là người Anh. Anh ấy sống ở Oxford.)

3. When people travel, they use an map to find their way round. 

Sửa: an -> a

Giải thích: dùng “a” trước danh từ số ít bắt đầu bằng phụ âm.

When people travel, they use a map to find their way round. 

(Khi mọi người đi du lịch, họ sử dụng bản đồ để tìm đường đi.)

4. Can you see a Big Ben from where you are standing?

Sửa: a -> the

Giải thích: dùng “the” trước tên một địa danh cụ thể, nổi tiếng

Can you see the Big Ben from where you are standing?

(Bạn có thể nhìn thấy một chiếc Big Ben từ nơi bạn đang đứng không?)

5. Canadians love ice hockey, the winter sport.

Sửa: the -> a

Giải thích: dùng “a” trước danh từ số ít bắt đầu bằng phụ âm.

Canadians love ice hockey, a winter sport.

(Người Canada yêu thích môn khúc côn cầu trên băng, môn thể thao mùa đông.)


Bình chọn:
4.7 trên 27 phiếu
 • Tiếng Anh 7 Unit 12 Project

  1. Discuss and choose a place in an English-speaking country. 2. Find information about it, including: 3. Design a poster to introduce the place and present it to the class. 4. Your class votes for the most appealing poster.

 • Tiếng Anh 7 Unit 12 Skills 2

  1. Work in groups. Match the phrases to the pictures. 2. A tour guide is talking about the schedule for a day trip in London. Listen and fill in the times. 3. Listen again and complete each sentence with ONE word. 4. Work in pairs. Fill in the table with information about the London tour. 5. Imagine that you took the tour of London. Write a diary entry of about 70 words about your tour, based on the table in 4 or use your imagination.

 • Tiếng Anh 7 Unit 12 Skills 1

  1. Work in pairs. Discuss and choose the correct answer A, B, or C. 2. Read the passage and match the words in bold from the passage (1-4) with their meanings (a-d). 3. Read the passage again and choose the correct answer A, B, or C. 4. Work in pairs. Note two things you like about New Zealand. Share it with your partner. 5. Work in groups. Prepare a short introduction of Scotland and present it to the class.

 • Tiếng Anh 7 Unit 12 Communication

  1. Listen and read the conversations, paying attention to the highlighted parts. 2. Work in pairs. Make similar dialogues with the following situations, using expressions of amazement. 3. Work in groups. Discuss and write the name of the country next to the fact. 4. Work in pairs. Read some facts about English-speaking countries and tick (✓) the column true for you. Then role play by one person saying one statement aloud and the other responding to it. 5. Work in groups. Share with your group

 • Tiếng Anh 7 Unit 12 A Closer Look 2

  1. Complete the sentences with a/an or the. 2. Put in the where necessary. 3. Put in a/ an or the. 4. Complete the sentences with a/an or the. 5. Tick (✓) if the underlined articles are correct. If they aren't, write the correct ones in the space provided.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.