Tiếng Anh 7 Unit 10 Từ vựng


Tổng hợp từ vựng Unit Unit 10. Energy sources Tiếng Anh 7 Global Success

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 7 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

GETTING STARTED

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

A CLOSER LOOK 1

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

A CLOSER LOOK 2

25.

26.

27.

28.

29.

COMMUNICATION

30.

31.

32.

33.

34.

SKILLS 1

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

LOOKING BACK

44.

45.

46.

47.

48.

49.

PROJECT

50.

51.

52.

53.

>> Luyện tập từ vựng Unit 10 Tiếng Anh 7 Global Success


Bình chọn:
4.1 trên 14 phiếu
 • Luyện tập từ vựng Unit 10 Tiếng Anh 7 Global Success

  Tổng hợp từ vựng Unit 1 Tiếng Anh 7 Global Success

 • Grammar Unit 10 Tiếng Anh 7 Global Success

  Ngữ pháp: thì hiện tại tiếp diễn Unit 10 Tiếng Anh 7 Global Success

 • Tiếng Anh 7 Unit 10 Getting Started

  1. Listen and read. 2.What are Lan and her father talking about? 3. Read the conversation again and answer the following questions. 4.Match the words/ phrases in the box with the correct pictures. 5.Complete each of the sentences with the correct word from the conversation.

 • Tiếng Anh 7 Unit 10 A Closer Look 1

  1.Match the types of energy in A with the energy sources in B. 2. Write the phrases to label the pictures. 3.Complete the sentences with the words and phrases from 1 or 2. 4. Listen and repeat. Pay attention to the stressed syllables in the words. 5. Listen and repeat, paying attention to the stressed syllables in the underlined words.

 • Tiếng Anh 7 Unit 10 A Closer Look 2

  1. Work in pairs. Tell your partner what the people in the pictures are doing. 2. Complete the sentences, using the present continuous form of the verbs in brackets. 3. Circle the correct form of the verb in each sentence. 4. Write sentences about what the people are doing or not doing, using the suggestions. 5. Work in pairs. Ask and answer the following questions.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.