Luyện tập từ vựng Unit 8 Tiếng Anh 7 Global Success


Tổng hợp từ vựng Unit 8 Tiếng Anh 7 Global Success

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 7 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

 • Thẻ ghi nhớ Thẻ ghi nhớ
 • Học Học
 • ViếtViết
 • Kiểm traKiểm tra
 • Chính tảChính tả
 • Ghép thẻGhép thẻ

Bình chọn:
4.2 trên 14 phiếu
 • Grammar Unit 8 Tiếng Anh 7 Global Success
 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Getting Started

  1. Listen and read. 2. Read the conversation again and choose the correct answer to each question. 3. Choose the correct word or phrase to complete each of the following sentences. 4. Complete the following sentences with the words in the box. 5. Work in pairs. Ask and answer about a type of film. Use some of the adjectives in 4.

 • Tiếng Anh 7 Unit 8 A Closer Look 1

  1. Match the following adjectives with their meanings. 2. Complete the following sentences, using the adjectives in 1. 3. Work in pairs. Ask and answer questions about a film you saw recently. 4. Listen and repeat the words. Pay attention to the sounds /ɪə/ and /eə/. 5. Listen and repeat, paying attention to the underlined words. Then practise the sentences.

 • Tiếng Anh 7 Unit 8 A Closer Look 2

  1. Combine the two sentences, using although / though. 2. Complete the sentences, using although/ though or however. 3. Use your own ideas to complete the following sentences. Then compare your sentences with a partner's. 4. Choose the correct answer A, B, or C to complete each sentence. 5. GAME Chain story

 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Communication

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.