Tiếng Anh 7 Unit 6 Project


1. Search for a school you would like to study at. Then find information about that school to complete the table. 2. Look at the tables and tell the class about that school.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

 

1. Search for a school you would like to study at. Then find information about that school to complete the table.

(Tìm kiếm trường bạn muốn học. Sau đó tìm thông tin về trường đó để hoàn thành bảng.)

Name of the school

 

Location

 

Subjects at school

 

School facilities

 

Outdoor activities

 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Look at the tables and tell the class about that school.

(Nhìn vào bảng và kể cho cả lớp nghe về ngôi trường đó.)


Lời giải chi tiết:

I want to study at Doan Thi Diem Secondary school. It is one of the most famous schools with many achievements in Ha Noi. It is located at 48 Luong Huu Phuoc St, Nam Tu Lien District, Ha Noi. The student in this school has to learn many subjects like Literature, Maths, English, History, Science, Physical Education, Art, Music, Physics. Besides, they also take part in many outdoor activities such as camping, playing sports, recycling old papers, planting trees, cleaning the environment. They have to pass an entrance exam to enter the school. The school has over 30 classrooms with TVs, projectors, and computers. It also has a modern library, two computer rooms, Science and Physics labs, a big garden, and many other modern facilities. The school is one of the largest and most beautiful schools in Ha Noi. 

Tạm dịch:

Tôi muốn học trường THCS Đoàn Thị Điểm. Là một trong những ngôi trường nổi tiếng với nhiều thành tích tại Hà Nội. Tọa lạc tại 48 Lương Hữu Phước, Quận Nam Từ Liên, Ha Noi. Học sinh tại trường  phải học nhiều môn như Văn, Toán, Tiếng Anh, Lịch sử, Khoa học, Thể dục, Nghệ thuật, Âm nhạc, Vật lí. Bên cạnh đó, các em còn tham gia nhiều hoạt động ngoài trời như cắm trại, chơi thể thao, tái chế giấy cũ, trồng cây, dọn vệ sinh môi trường. Họ phải vượt qua một kỳ thi đầu vào để vào trường. Trường có hơn 30 phòng học với TV, máy chiếu và máy vi tính. Nó cũng có một thư viện hiện đại, hai phòng máy tính, một phòng thí nghiệm Khoa học và Vật lý, một khu vườn lớn, và nhiều cơ sở vật chất hiện đại khác. Trường là một trong những trường lớn và đẹp nhất Hà Nội.

Từ vựng

1.


Bình chọn:
4.3 trên 10 phiếu
 • Tiếng Anh 7 Unit 6 Looking back

  1. Find the words and phrases from this unit that match these definitions. 2. Complete the sentences with the words and phrases in 1. 3. Complete the sentences with appropriate prepositions of place or time. 4. Read the passage and fill in the gaps with prepositions of time or place.

 • Tiếng Anh 7 Unit 6 Skills 2

  1. Work in pairs. Look at the pictures and discuss the following questions.2. Listen to an interview between a reporter and two students. Circle the appropriate option (A, B, or C) to complete each sentence. 3. Listen to the interview again and answer the questions. 4. Work in pairs. Ask and answer questions about your school's outdoor activities. 5. Write a paragraph of about 70 words about an outdoor activity at your school. You can use the information in 4.

 • Tiếng Anh 7 Unit 6 Skills 1

  1. Look at the pictures and answer the questions. 2. Read the passage and answer the questions. 3. Read the passage again and complete the table. Then report it to the class. 4. Work in pairs. Answer the questions with the information in the table. 5. Work in groups. Tell about your school. You can use the suggestions in 4 (full name, location, students and school facilities)

 • Tiếng Anh 7 Unit 6 Communication

  1. Listen and read the conversation. Pay attention to the highlighted sentence 2. Work in pairs. Ask and answer questions about your visit to a famous school. Use "Can you tell me more?' or "Can you tell me why?, "Can you tell me how?". 3. Imagine that some overseas friends are planning to visit your school. Make a list of what you want to show them, then fill in the note. 4. Work in groups. Read the passage and complete the table about a high school in the UK. Then discuss and fill in the inf

 • Tiếng Anh 7 Unit 6 A Closer Look 2

  1. Complete the sentences, using suitable prepositions of time. 2. Work in pairs. Ask and answer the questions about your school. 3. Complete the sentences with at, in, or on. 4. Work in pairs. Look at the pictures and answer the questions. 5. Complete the passage with at, on, or in. Then discuss in groups which prepositions express time and which ones express place

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.