Tiếng Anh 7 Unit 3 Từ vựng


Tổng hợp từ vựng Unit3: Community Service Tiếng Anh 7 Global Success

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 7 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

GETTING STARTED

1. 

2. 

3.

4. 

5.

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

A CLOSER LOOK 1

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

A CLOSER LOOK 2

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

COMMUNICATION

28.

29. 

30. 

31. 

SKILLS 1

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

SKILLS 2

38. 

39. 

40. 

LOOKING BACK

41. 

42.

43. 

44. 

45. 

PROJECT

46. 

47.

48. 

>> Luyện tập từ vựng Unit 3 Tiếng Anh 7 Global Success


Bình chọn:
4.6 trên 16 phiếu
 • Luyện tập từ vựng Unit 3 Tiếng Anh 7 Global Success

  Tổng hợp từ vựng Unit 1 Tiếng Anh 7 Global Success

 • Grammar Unit 3 Tiếng Anh 7 Global Success

  Ngữ pháp: Thì quá khứ đơn Unit 3 Tiếng Anh 7 Global Success

 • Tiếng Anh 7 Unit 3 Getting Started

  1. Listen and read. 2. Read the conversation again and tick (✓) the appropriate box. 3. Complete the phrases under the pictures with the verbs below. 4. Complete the sentences with the correct words or phrases below. 5. Game: Vocabulary Ping-pong. Work in two teams. Team A provides a cue word. Team B makes up a sentence with it. Then switch roles.

 • Tiếng Anh 7 Unit 3 A Closer Look 1

  1. Match a verb in A with a word or phrase in B. 2. Complete each of the sentences with a suitable word or phrase from the box. 3. Use the phrases from the box to write full sentences under the correct pictures. 4. Listen and repeat. Pay attention to the sounds /t/, /d/, and /ɪd/.

 • Tiếng Anh 7 Unit 3 A Closer Look 2

  1. Circle the correct answer A, B or C to complete each sentence. 2. Complete the sentences with the past simple form of the given verbs. 3. Complete the sentences with the correct forms of the verbs from the box. 4. Write complete sentences from the prompts. 5. Work in pairs. Tom is from the Red Cross. Look at the fact sheet and ask Tom about his projects in 2016 and 2018.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.