Tiếng Anh 7 Unit 1 Từ vựng


Tổng hợp từ vựng Unit 1. Hobbies Tiếng Anh 7 Global Success

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 7 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

GETTING STARTED

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

A CLOSER LOOK 1

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

A CLOSER LOOK 2

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

COMMUNICATION

30. 

31. 

32. 

33. 

SKILLS 1

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

SKILLS 2

47.

48. 

49. 

LOOKING BACK

50. 

51. 

52. 

53. 

PROJECT

54. 

55. 

56. 

>> Luyện tập từ vựng Unit 1 Tiếng Anh 7 Global Success


Bình chọn:
4.6 trên 39 phiếu
 • Luyện tập từ vựng Unit 1 Tiếng Anh 7 Global Success

  Tổng hợp từ vựng Unit 1 Tiếng Anh 7 Global Success

 • Grammar Unit 1 Tiếng Anh 7 Global Success

  Ngữ pháp: Thì hiện tại đơn Unit 1 Tiếng Anh 7 Global Success

 • Tiếng Anh 7 Unit 1 Getting Started

  1. Listen and read. 2. Read the conversation again and and write T (True) or F (False). 3. Write the words and phrases from the box under the correct pictures. Then listen, check, and repeat. 4. Work in pairs. Write the hobbies from 3 in the suitable columns. 5. (Game) Find someone who...

 • Tiếng Anh 7 Unit 1 A Closer Look 1

  1. Complete the words webs below with the words from the box. 2. Complete the sentences, using the -ing form of the verbs from the box. 3. Look at the pictures and say the sentences. Use suitable verbs of liking or disliking and the -ing form. 4. Listen and repeat. Pay attention to the sounds /ə/ and /ɜː/ 5. Listen to the sentences and pay attention to the underlined parts. Tick the appropriate sounds. Practise the sentences.

 • Tiếng Anh 7 Unit 1 A Closer Look 2

  1. Match the sentences (1-5) to the correct uses (a-c). 2. Complete the sentences. Use the present simple form of the verbs. 3. Fill in each blank with the correct form of the verb in brackets. 4. Write complete sentences, using the given words and phrases. You may have to change the words or add some. 5. (Game) Sentence race. Work in groups.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.