Lý thuyết Đối xứng trong thực tiễn Toán 6 Cánh diều


Lý thuyết Đối xứng trong thực tiễn Toán 6 Cánh diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Tính đối xứng là sự giống nhau của một hình qua đường trục hoặc tâm, tạo nên sựu cân bằng

1. Đối xứng trong tự nhiên

2. Đối xứng trong nghệ thuật, kiến trúc và công nghệ

Một trong các nguyên tắc quan trọng với nghệ thuật là nguyên tắc cân bằng. Hầu hết các tác phẩm thiết kế về kiến trúc, đồ họa hoặc tác phẩm nghệ thuật đều phải thực hiện yếu tố cân bằng


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu