Lý thuyết bài mở đầu - Tại sao cần học địa lí Địa lí 6 Chân trời sáng tạo


Lý thuyết bài mở đầu - Tại sao cần học địa lí Địa lí 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

I. Sự lí thú của việc học môn Địa lí

Học địa lí giúp em:

- Khám phá được tự nhiên, dân cư, văn hóa, kinh tế nhiều nơi trên thế giới.

- Tự giải thích được nhiều hiện tượng tự nhiên và kinh tế - xã hội.

- Hiểu được ý nghĩa của không gian sống, từ quy mô nhỏ đến toàn cầu.

II. Vai trò của địa lí trong cuộc sống

- Có kiến thức địa lí tốt, ta sẽ tổ chức các hoạt động sản xuất an toàn hơn, tránh được thiệt hại do thiên tai.

- Sử dụng tốt hơn các tài nguyên, lợi thế về vị trí địa lí.

- Tự tin hơn khi đến thăm/sống ở 1 vùng đất mới.

- Giúp em trở thành công dân toàn cầu, có hiểu biết và quan tâm đến môi trường sống xung quanh.

III. Tầm quan trọng của việc nắm các khái niệm và kĩ năng địa lí

- Việc hiểu và biết cách vận dụng các kiến thức, kĩ năng địa lí vào cuộc sống là rất cần thiết và hữu ích.

- Trở thành một phần trong hành trang vào đời và sẽ được sử dụng trong các tình huống thực tiễn sau này.

Sơ đồ tư suy bài mở đầu - Tại sao cần học địa lí Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu