Phần câu hỏi bài 5 trang 97 Vở bài tập toán 7 tập 1


Giải phần câu hỏi bài 5 trang 97 VBT toán 7 tập 1. Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau: a) Qua điểm A ở ngoài đường thẳng a, có không quá một đường thẳng song song với …

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 12.

Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

a) Qua điểm \(A\) ở ngoài đường thẳng \(a\), có không quá một đường thẳng song song với …

b) Qua điểm \(A\) ở ngoài đường thẳng \(a\), có nhiều nhất một đường thẳng song song với …

c) Qua điểm \(A\) ở ngoài đường thẳng \(a\), chỉ có một đường thẳng song song với …

d) Nếu qua \(A\) ở ngoài đường thẳng \(a\), có hai đường thẳng song song với \(a\) thì …

e) Cho điểm \(A\) ở ngoài đường thẳng \(a\). Đường thẳng đi qua điểm \(A\) và song song với \(a\) là …

 

Phương pháp giải:

Tiên đề Ơclit: Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.

Lời giải chi tiết:

a) Qua điểm \(A\) ở ngoài đường thẳng \(a\), có không quá một đường thẳng song song với \(a.\)

b) Qua điểm \(A\) ở ngoài đường thẳng \(a\), có nhiều nhất một đường thẳng song song với \(a.\)

c) Qua điểm \(A\) ở ngoài đường thẳng \(a\), chỉ có một đường thẳng song song với \(a.\)

d) Nếu qua \(A\) ở ngoài đường thẳng \(a\), có hai đường thẳng song song với \(a\) thì chúng trùng nhau.

e) Cho điểm \(A\) ở ngoài đường thẳng \(a.\) Đường thẳng đi qua điểm \(A\) và song song với \(a\) là duy nhất.

Câu 13.

Tính chất của hai đường thẳng song song (bài 5) và dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song (bài 4) khác nhau như thế nào?

 

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về tiên đề Ơclit về đường thẳng song song.

Sử dụng lí thuyết hai đường thẳng song song.

Lời giải chi tiết:

Tính chất hai đường thẳng song song và dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song là hai mệnh đề đảo nhau.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.