Phần câu hỏi bài 10 trang 38, 39 Vở bài tập toán 7 tập 1


Giải phần câu hỏi bài 10 trang 38, 39 VBT toán 7 tập 1. Kết quả làm tròn số 0,6125 đến chữ số thập phân thứ 3 là ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 28.

Kết quả làm tròn số \(0,6125\) đến chữ số thập phân thứ \(3\) là:

\(\begin{array}{l}(A)\,\,0,612\\(B)\,\,0,613\\(C)\,\,0,610\\(D)\,\,0,600\end{array}\)

 

Phương pháp giải:

Quy ước làm tròn số

1. Nếu chữ số đầu tiên bỏ đi nhỏ hơn \(5\) thì ta giữ nguyên bộ phận còn lại.

2. Nếu chữ số đầu tiên bỏ đi lớn hơn hoặc bằng \(5\) thì ta cộng thêm \(1\) vào chữ số cuối cùng của bộ phận còn lại.

Lời giải chi tiết:

Kết quả làm tròn số \(0,6125\)  đến chữ số thập phân thứ \(3\) là \(0,613.\)

Chọn B.

Câu 29.

Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được khẳng định đúng.

A. Làm tròn số \(21,549\)  đến chữ số thập phân thứ nhất ta được số

 

\(1)\,\,21,55\)

B. Làm tròn số \(21,549\)  đến chữ số thập phân thứ hai ta được số

\(2)\,\,21,54\)

C. Làm tròn số \(21,5449\)  đến chữ số thập phân thứ hai ta được số

\(3)\,\,21,545\)

D. Làm tròn số \(21,5449\)  đến chữ số thập phân thứ ba ta được số

\(4)\,\,21,5\)

 

\(5)\,\,21,544\)

Phương pháp giải:

Quy ước làm tròn số

1. Nếu chữ số đầu tiên bỏ đi nhỏ hơn \(5\) thì ta giữ nguyên bộ phận còn lại.

2. Nếu chữ số đầu tiên bỏ đi lớn hơn hoặc bằng \(5\) thì ta cộng thêm \(1\) vào chữ số cuối cùng của bộ phận còn lại.

Lời giải chi tiết:

Kết quả làm tròn số \(21,549\)  đến chữ số thập phân thứ nhất là \(21,5.\)

Kết quả làm tròn số \(21,549\)  đến chữ số thập phân thứ hai là \(21,55\).

Kết quả làm tròn số \(21,5449\)  đến chữ số thập phân thứ hai là \(21,54\).

Kết quả làm  tròn số \(21,5449\)  đến chữ số thập phân thứ ba là \(21,545\).

Ta nối như sau: A – 4; B – 1; C – 2; D – 3.

Câu 30.

Kết quả phép tính \(17:13\)  làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai là:

\(\begin{array}{l}(A)\,\,1,30\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(B)\,\,1,31\\(C)\,\,1,3\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(D)\,\,1,307\end{array}\)

Phương pháp giải:

Quy ước làm tròn số

1. Nếu chữ số đầu tiên bỏ đi nhỏ hơn \(5\) thì ta giữ nguyên bộ phận còn lại.

2. Nếu chữ số đầu tiên bỏ đi lớn hơn hoặc bằng \(5\) thì ta cộng thêm \(1\) vào chữ số cuối cùng của bộ phận còn lại.

Lời giải chi tiết:

\(17:13 = 1,30769... \approx 1,31\)

Chọn B.

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4.4 trên 14 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.