Bài 47 trang 39 Vở bài tập toán 7 tập 1


Đề bài

Hết học kì \(I\), điểm Toán của bạn Cường như sau:

Hệ số \(1: 7; 8; 6; 10\).

Hệ số \(2: 7; 6; 5; 9\)

Hệ số \(3: 8\).

Em hãy tìm điểm trung bình môn Toán học kì \(I\) của bạn Cường (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi lớn hơn hoặc bằng \(5\) thì ta cộng thêm \(1\) vào chữ số cuối cùng của bộ phận còn lại. Trong trường hợp số nguyên thì ta thay các chữ số bị bỏ đi bằng các chữ số \(0.\)

Lời giải chi tiết

Điểm trung bình môn Toán học kì \(I\) của bạn Cường Là:

\(\dfrac{7+8+6+10+2.(7+ 6+ 5+ 9)+3. 8}{15}\)

\(=\dfrac{109}{15}=7,2(6)\approx 7,3\).

Giải thích: Số \(15\) là do có \(4\) điểm hệ số \(1\); \(4\) điểm hệ số \(2\) ; \(1\) điểm hệ số \(3\)

\(4.1+4.2+1.3=15\)

\(4.1\) nghĩa là có \(4\) điểm hệ số \(1\)

\(4.2\) nghĩa là có \(4\) điểm hệ số \(2\)

\(1.3\) nghĩa là có \(1\) điểm hệ số \(3\)

Khi tính trung bình cộng ta cộng tổng các điểm hệ số \(1\); các điểm hệ số \(2\) sẽ được cộng tổng lại rồi nhân với \(2\); điểm hệ số \(3\) nhân với \(3\). Sau đó lấy tổng tìm được chia cho \(15\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 15 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.