Bài 52 trang 40 Vở bài tập toán 7 tập 1


Đề bài

 Tính giá trị (làm tròn đến hàng đơn vị) của các biểu thức sau bằng hai cách:

Cách 1: Làm tròn các số trước rồi mới thực hiện phép tính;

Cách 2: Thực hiện phép tính rồi làm tròn kết quả.

a) \(14,61 - 7,15 + 3,2\);

b) \(7,56 . 5,173\);

c) \(73,95 : 14,2\)

d) \(\dfrac{{21,73.0,815}}{{7,3}}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quy tắc làm tròn số:

+ Trường hợp 1 : Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi nhỏ hơn \(5\) thì ta giữ nguyên bộ phận còn lại. Trong trường hợp số nguyên thì ta thay các chữ số bị bỏ đi bằng các chữ số \(0.\)

+ Trường hợp 2 : Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi lớn hơn hoặc bằng \(5\) thì ta cộng thêm \(1\) vào chữ số cuối cùng của bộ phận còn lại. Trong trường hợp số nguyên thì ta thay các chữ số bị bỏ đi bằng các chữ số \(0.\)

Lời giải chi tiết

a) 

Cách 1: \(B = 14,61 - 7,15 + 3,2 ≈ 15 - 7 + 3 ≈ 11\)

Cách 2: \(B = 14,61 - 7,15 + 3,2 = 10,66 ≈ 11\)

b) 

Cách 1: \(C=7,56 . 5,173 ≈ 8 . 5 ≈ 40\)

Cách 2: \(C = 7,56 . 5,173 = 39,10788 ≈ 39\)

c)

Cách 1: \(D =73,95 : 14,2 ≈ 74 : 14 ≈ 5\)

Cách 2: \(D = 73,95 : 14,2 ≈ 5,207746 ≈ 5\)

d)

Cách 1: \(E = \dfrac{{21,73.0,815}}{{7,3}} \approx \dfrac{{22.1}}{7}  \approx 3\)

Cách 2: \(E = \dfrac{{21,73.0,815}}{{7,3}} = \dfrac{{17,70995}}{{7,3}} \approx 2\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 15 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.