Phần câu hỏi bài 1 trang 65 Vở bài tập toán 8 tập 2


Giải phần câu hỏi bài 1 trang 65 VBT toán 8 tập 2. Cho biết AB = 16 cm, CD = 4, 8 m. Tỉ số AB/CD bằng ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1.

Cho biết \(AB = 16 cm, CD = 4, 8 m.\) Tỉ số \(\dfrac{{AB}}{{CD}}\) bằng:

\(\begin{array}{l}
(A)\,\dfrac{{16}}{{4,8}};\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(B)\,\dfrac{{16}}{{48}}\\
(C)\,\dfrac{{16}}{{480}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(D)\,\dfrac{{16}}{{4800}}
\end{array}\)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước khẳng định đúng. 

Phương pháp giải:

Sử dụng: Tỉ số của hai đoạn thẳng là tỉ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo.

Giải chi tiết:

\(CD = 4,8m = 480\,cm\)

\(\dfrac{{AB}}{{CD}} = \dfrac{{16}}{{480}}.\)

Chọn C. 

Câu 2.

Hai đoạn thẳng \(AB\) và \(CD\) tỉ lệ với hai đoạn thẳng \(EF\) và \(MN\).

Ta có tỉ lệ thức sau:

\(\begin{array}{l}
(A)\,\,\dfrac{{AB}}{{CD}} = \dfrac{{....}}{{....}}\\
(B)\,\,\dfrac{{AB}}{{EF}} = \dfrac{{....}}{{....}}\\
(C)\,\,\dfrac{{EF}}{{AB}} = \dfrac{{....}}{{....}}
\end{array}\)

Hãy điền tên các đoạn thẳng thích hợp vào chỗ trống. 

Phương pháp giải:

Sử dụng: Tính chất của tỉ lệ thức.

Ta có \(\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d}\) thì suy ra \(\dfrac{a}{c}= \dfrac{b}{d} ; \dfrac{d}{b} =\dfrac{c}{a} ; \dfrac{d}{c} = \dfrac{b}{a}\) \((a,b,c,d\ne0).\)

Giải chi tiết:

Hai đoạn thẳng \(AB\) và \(CD\) tỉ lệ với hai đoạn thẳng \(EF\) và \(MN\) nên ta có:

\(\dfrac{{AB}}{{CD}} = \dfrac{{EF}}{{MN}}\)

\(\Rightarrow \dfrac{{AB}}{{EF}} = \dfrac{{CD}}{{MN}};\dfrac{{EF}}{{AB}} = \dfrac{{MN}}{{CD}}\) 

Câu 3.

Hình 1 \(EF//MN\). Theo định lí Ta-lét, ta có:

\(\begin{array}{l}
(A)\,\,\dfrac{{PE}}{{EM}} = \dfrac{{....}}{{....}}\\
(B)\,\,\dfrac{{PE}}{{PM}} = \dfrac{{....}}{{....}}\\
(C)\,\,\dfrac{{EM}}{{PM}} = \dfrac{{....}}{{....}}
\end{array}\)

Hãy điền tên các đoạn thẳng thích hợp vào chỗ trống. 

Phương pháp giải:

Sử dụng:

- Định lí Ta-lét: Nếu một đường thẳng song song với một cạnh của tam giác và cắt hai cạnh còn lại thì nó định ra trên hai cạnh ấy những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ.

Giải chi tiết:

Vì \(EF//MN\) (gt), theo định lí Ta-lét ta có:

\(\begin{array}{l}
\,\,\dfrac{{PE}}{{EM}} = \dfrac{{PF}}{{FN}}\\
\,\,\dfrac{{PE}}{{PM}} = \dfrac{{PF}}{{PN}}\\
\,\,\dfrac{{EM}}{{PM}} = \dfrac{{FN}}{{PN}}
\end{array}\)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.