Đề kiểm tra 45 phút chương 3 phần Đại số 7 - Đề số 2


Đề bài

Lượng nước tiêu thụ hàng ngày của \(20\) hộ trong một phường được ghi lại như trong bảng sau :

a) Dấu hiệu ở đây là gì ? (1 điểm)

b) Lập bảng tần số (3 điểm)

c) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng (2 điểm)

d) Tính số trung bình cộng (3 điểm)

e) Chọn một hộ tùy ý trong phường đó (không thuộc \(20\) hộ nói trên) thì lượng nước tiêu thụ của hộ này được dự đoán thuộc vào khoảng nào ? (1 điểm)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng kiến thức về thống kê đã học để trả lời các câu hỏi.

Lời giải chi tiết

a) Dấu hiệu ở đây là “Lượng nước tiêu thụ hàng ngày của \(20\) hộ trong một phường”.

b) Bảng “tần số”

c) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng

d) Ta có:

Vậy trung bình lượng nước tiêu thụ hàng ngày của \(20\) hộ trong một phường là \(22,55{m^3}.\)

e) Chọn một hộ tùy ý trong phường đó (không thuộc \(20\) hộ nói trên) thì lượng nước tiêu thụ của hộ này được dự đoán thuộc vào khoảng từ \(20{m^3}\) đến \(24{m^3}\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.